NEKOPOST.NET


[นิยายแปล] แกร่งเกมเกิดใหม่ไร้พ่ายไปเลือกปราชญ์
  Author 進行諸島
  Artist 柴乃櫂人
  Website https://ncode.syosetu.com/n3428fa
  Status Active
  Release Date 2019-04-04
  Last Update 2019-10-10
  View 464,597
Category: action, adventure, fantasy, isekai, second_life
 จากคนเขียนปราชญ์เทพเกิดใหม่ไปเป็นตราไร้ค่า กับเกิดใหม่ไปเป็นปราชญ์แกร่ง ด้วยเนื้อเรื่องสไตล์ปราชญ์(อีกแล้ว) เพื่อทำลายสามัญสำนึกชาวบ้าน และคราวนี้ มาพร้อมกับคำอธิบายอันสมเหตุสมผล(!?)ว่าทำไม 'ปราชญ์' ถึงเมพขิงๆเป็นที่สุด....  

[นิยายแปล] แกร่งเกมเกิดใหม่ไร้พ่ายไปเลือกปราชญ์
  Author 進行諸島
  Artist 柴乃櫂人
  Website https://ncode.syosetu.com/n3428fa
  Status Active
  Release Date 2019-04-04
  Last Update 2019-10-10
  View 464,597

 จากคนเขียนปราชญ์เทพเกิดใหม่ไปเป็นตราไร้ค่า กับเกิดใหม่ไปเป็นปราชญ์แกร่ง ด้วยเนื้อเรื่องสไตล์ปราชญ์(อีกแล้ว) เพื่อทำลายสามัญสำนึกชาวบ้าน และคราวนี้ มาพร้อมกับคำอธิบายอันสมเหตุสมผล(!?)ว่าทำไม 'ปราชญ์' ถึงเมพขิงๆเป็นที่สุด....  

Project chapters
Ch.124 - ถูกประกาศสงครามล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-04-25
Ch.123 - คาร์ดินัลคิดอะไรดีๆออกมา
By miyanaga saki , on 2020-03-18
Ch.122 - คาร์ดินัลครุ่นคิด
By miyanaga saki , on 2020-02-25
Ch.121 - คาร์ดินัลร้อนใจ
By miyanaga saki , on 2020-02-19
Ch.120 - ท่าทางจะต้องสู้ตรงๆล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-02-12
Ch.119 - ทำให้เชื่อยังงั้นล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-02-06
Ch.118 - ถูกคาดเดาว่าเป็นภาพลวงตาล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-02-05
Ch.117 - ออกไพ่เด็ดล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-02-03
Ch.116 - คาร์ดินัลไม่รู้ล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-30
Ch.115 - เจอเจ้าคนนั้นแล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-29
Ch.114 - ทำงานไปแล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-23
Ch.113 - สวนกลับล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-22
Ch.112 - เห็นตอนทำพิธีกรรมกับตาล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-20
Ch.111 - ลอดผ่านการเฝ้าระวังล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-16
Ch.110 - เจอแท่นบูชาล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-15
Ch.109 - ลอบเข้าไปล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-14
Ch.108 - โดนทดสอบล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-10
Ch.107 - ทำการสืบสวนล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-09
Ch.106 - ได้ข้อมูลที่อยากได้มาแล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-03
Ch.105 - คนที่คิดแบบเดียวกันก็มีล่ะ
By miyanaga saki , on 2020-01-02
Ch.104 - คนที่คาดไม่ถึงมาแล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-12-26
Ch.103 - ขยายอำนาจฝักฝ่ายล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-12-25
Ch.102 - ปิดฉากการโจมตีล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-12-23
Ch.101 - จู่โจมใส่ผู้บุกรุกล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-12-20
Ch.100 - เป็นไปตามที่เล็งไว้ล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-12-19
Ch.99 - นักฆ่ามาแล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-12-18
Ch.98 - จำเป็นต้องรับมือการลอบสังหารล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-12-12
Ch.97 - เกิดความกังวลว่าจะถูกลอบสังหารล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-12-11
Ch.96 - การขายไปได้สวยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-12-04
Ch.95 - ทำยาต่อไปล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-11-28
Ch.94 - ใช้ตามปกติล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-11-27
Ch.93 - เป็นงานหนักเชียวล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-11-21
Ch.92 - คนช่วยไม่พอล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-11-20
Ch.91 - พลังเพิ่มขึ้นล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-11-15
Ch.90 - เพิ่มสกิลล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-11-13
Ch.89 - ทำทุ่งปลูกขนาดใหญ่ล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-11-07
Ch.88 - ตัดสินใจดำเนินแผนแล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-11-06
Ch.87 - ลองเพาะสมุนไพรล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-10-31
Ch.86 - ลองทำดินขึ้นล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-10-30
Ch.85 - ลองกันซักหน่อยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-10-24
Ch.84 - พบจุดอ่อนล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-10-17
Ch.83 - เสนอให้ร่วมมือกันล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-10-10
Ch.82 - พูดเรื่องอันตรายล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-10-09
Ch.81 - ได้ของดีๆมาอยู่ในมือล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-10-03
Ch.80 - เหมือนจะได้พบกับคนใหญ่คนโตล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-10-02
Ch.79 - ได้ของที่หาอยู่ล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-09-26
Ch.78 - ใช้ไพ่เด็ดล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-09-25
Ch.77 - สู้ในกองเพลิงล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-09-19
Ch.76 - สวะถูกรวมมากำจัดทีเดียวล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-09-18
Ch.75 - เผาก่อนค่อยว่ากันล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-09-12
Ch.74 - ได้รับอนุญาตให้จัดเต็มล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-09-11
Ch.73 - ลองรวบรวมเป็นกลุ่มก้อนล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-09-05
Ch.72 - เหมือนจะไม่โดนคาดหวังล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-09-04
Ch.71 - ประเทศดูเชื่อถือไม่ได้เลยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-30
Ch.70 - สถานการณ์น่าสงสัยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-29
Ch.69 - สถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-28
Ch.68 - งานเล็กๆเพื่อประสิทธิภาพล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-23
Ch.67 - เหตุผลที่มอนต้องกำจัดมีมากขึ้นล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-22
Ch.66 - โกดังของกิลด์ใหญ่โตเชียวล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-21
Ch.65 - มิติเก็บได้รับความนิยมล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-17
Ch.64 - คำขอกลับมาเพียบเลยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-15
Ch.63 - ทนนิดหน่อยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-14
Ch.62 - ออกไปทำคำขอล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-08
Ch.61 - คำขอเพียบเลยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-07
Ch.60 - โดนยามหยุดไว้ล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-02
Ch.59 - เลือกเป้าหมายได้แล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-08-01
Ch.58 - รายงานผลไปได้สวยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-07-22
Ch.57 - สมคบคิดล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-07-18
Ch.56 - มีเรื่องจะขอล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-07-17
Ch.55 - จุดที่ต่างกับเกมก็มีล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-07-15
Ch.54 - จำได้มากกว่าที่คิดล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-07-11
Ch.53 - พลังของปราชญ์
By miyanaga saki , on 2019-07-10
Ch.52 - บอสออกมาแล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-07-05
Ch.51 - ตัวปลอมปนเปเข้ามาล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-07-04
Ch.50 - สถานการณ์อันตรายล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-07-03
Ch.49 - ใกล้เข้าสู่เป้าหมายล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-27
Ch.48 - คำขอใหม่มาแล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-26
Ch.47 - โดนบอกว่าแรงค์แปลกๆล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-20
Ch.46 - ถูกปฏิบัติเป็นพิเศษล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-19
Ch.45 - มีเคล็ดลับล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-18
Ch.44 - การล่าไปได้สวยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-13
Ch.43 - เก็บค่าประสบการณ์ล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-12
Ch.42 - จัดการง่ายเลยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-07
Ch.41 - สอนโครงสร้างสกิลล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-06
Ch.40 - เส้นทางสู่ความตายล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-05
Ch.39 - เขตอันตรายต้องแจ้งก่อนด้วยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-06-03
Ch.38 - มีจุดล่าดีๆล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-31
Ch.37 - สภาพดีล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-30
Ch.36 - อาชีพที่ยังไม่ถูกค้นพบก็มีล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-29
Ch.35 - หน้าที่โล่เองก็อ่อนปวกเปียกล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-27
Ch.34 - เวทเก็บก็ไม่เป็นที่แพร่หลายล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-23
Ch.33 - เหมือนจะไม่ได้กินเวลานนานปานนั้นล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-20
Ch.32 - เหมือนเป็นโนวิทแล้วแรงค์จะไม่ขึ้นล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-18
Ch.31 - นักผจญภัยที่ช่วยไว้เหมือนจะมีนามที่สองล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-17
Ch.30 - เหมือนสกิลขั้นสูงจะจำเป็นล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-16
Ch.29 - เหมือนใครจะต่อสู้อยู่ล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-15
Ch.28 - มาถึงเมืองที่มีคำขอล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-13
Ch.27 - ปราชญ์เหมือนเป็นอาชีพที่ไม่รู้จักกันล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-10
Ch.26 - เหมือนโดนสะกดรอยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-09
Ch.25 - ได้อาวุธมาล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-08
Ch.24 - หาอาวุธล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-06
Ch.23 - เป็นไปตามที่คาดล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-03
Ch.22 - เหมือนจะเป็นองค์กรที่รู้จักล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-02
Ch.21 - เหมือนจะเปลี่ยนอาชีพได้ล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-05-01
Ch.20 - ซากโบสถ์เหมือนจะถูกยึดครองอยู่ล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-26
Ch.19 - โบสถ์เป็นซากเลยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-25
Ch.18 - ฝากเรื่องโจมตีล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-24
Ch.17 - เหมือนจะมีแต่ตัวเองที่ปกป้องเรือได้ล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-24
Ch.16 - เหมือนจะถูกโจมตีล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-19
Ch.15 - เหมือนจะเป็นคนร่ำรวยสุดๆล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-18
Ch.14 - เรือเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยอารยธรรมแต่โบราณล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-17
Ch.13 - ออกจะกำไรล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-16
Ch.12 - ศัตรูมีเป็นกระบุงเชียวล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-15
Ch.11 - สภาพพื้นที่ล่าออกจะแปลกๆล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-14
Ch.10 - ได้รับการบอกถึงจุดล่าดีๆล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-13
Ch.9 - หนังสือดูจะอ้างอิงไม่ได้เลยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-12
Ch.8 - นักผจญภัยเหมือนเป็นงานสบายๆล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-11
Ch.7 - ผู้คุมสอบ ช่วยออมมือให้....ล่ะมั้ง?
By miyanaga saki , on 2019-04-10
Ch.6 - มอนอ่อนแอ, ไม่รู้ทำไมโดนนับเป็นมอนแข็งแกร่งล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-09
Ch.5 - ไปถึงเมือง เทคโนโลยีก็ยังล้าหลังล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-08
Ch.4 - วิชาต่อสู้ในเกมเอง ก็แข็งแกร่งที่ต่างโลกล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-07
Ch.3 - วันออกเดินทางมาถึงแล้วล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-06
Ch.2 - ผู้อยู่อาศัยของโลกที่มาเกิดใหม่นี้, ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านเวทล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-05
Ch.1 - ต่างโลกที่ไปเกิดใหม่ เหมือนเกมเลยล่ะ
By miyanaga saki , on 2019-04-04

Post from visitors
SOCIAL NETWORK COMMENTS
Editor's message
SUGGESTED REVIEW
Under construction
ข้อควรระวังในการ Comment
1.เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม หยาบคายได้เล็กน้อย (เข้าใจว่าอิน Lol)
2.ไม่พาดพิงถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใด โดยไม่จำเป็น
3.ห้ามโพสลิ้งค์ไปยังเวปภายนอก เช่นแจกไฟล์ แปลอิ้ง
4.ห้าม Spoiled ยกเว้นมีคนถาม (ใส่จุดเคาะบรรทัดลงไปเยอะ ๆ เพื่อซ่อนสปอยล์ด้วยครับ)

หากพบเห็นการ Spoil หรือไม่เหมาะสม รบกวนแจ้งที่ Inbox Fan Page ครับ


NEKOPOST.NET