[นิยายแปล]Young God Divine Armaments:เทพหนุ่มสรรพาวุธศักดิ์สิทธิ์ | Nekopost.net

NEKOPOST

[นิยายแปล]Young God Divine Armaments:เทพหนุ่มสรรพาวุธศักดิ์สิทธิ์

  Author Hondou Yuuki
  Artist ไม่ทราบ ? ไม่สิไม่มีมากกว่า
  Website http://ncode.syosetu.com/n6069bx/
  Release Date 28 AUG 2017
  Last Update 31 OCT 2017
  View 18,576


 Description
 Category
Social Network


รับชมผลงาน

Ch.55 - Happiness, Deliciousness, and Shyness On 31 OCT 2017, By Fain
Ch.54 - Chapter 54 – Bathes in the Moonlight With You ♥ On 01 OCT 2017, By Fain
Ch.53 - The Continent’s Situation On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.52 - The Dragon’s Mountain Village’s Hidden Gem On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.51 - The Silver War God On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.50 - Don’t Even Deserve My Passage of Legend On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.49 - A Dangerous Homecoming On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.48 - In Front of Love, I Won’t be Cheap with My Effort On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.47 - Bad News Came from Afar On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.46 - The End of Festival On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.45 - The Arrival of Peace On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.44 - Wargod, Takes a Step Forward ♥ On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.43 - 4th Passage of the Legend: Fierce Duel with The Thunder God (2nd part) On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.42 - 4th Passage of the Legend: Fierce Duel with The Thunder God (1st part) On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.41 - Troubles After Troubles On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.40 - Be Careful When Choosing Friend On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.39 - Visitor Suddenly Barging In On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.38 - The Sunlight is Filled with Warmth, The Shadow is Lost in the Silence On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.37 - The God is Pondering in His New Throne On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.36 - Your Own Worth is for Yourself to Decide On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.35 - Believe it or not, I am a God. What are you going to do about it? On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.34 - The Ruin’s Mysteries Calls for an even more Bizarre Mysteries On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.33 - Even for God, Perseverance is a Must On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.32 - I Don’t Even Hesitate! On 09 SEP 2017, By Fain
Ch.31 - It Still Hasn’t Finished Yet (The Story In This Kingdom) On 08 SEP 2017, By Fain
Ch.30 - 3rd Passage of the Legend: The Hymn of Heroes (2nd part) On 08 SEP 2017, By Fain
Ch.29 - 3rd Passage of the Legend: The Hymn of Heroes (1st part) On 08 SEP 2017, By Fain
Ch.28 - Dancing On Top of My Hand On 08 SEP 2017, By Fain
Ch.27 - Taking a Breather On 08 SEP 2017, By Fain
Ch.26 - Peace and The Shadow Looming at It On 08 SEP 2017, By Fain
Ch.25 - To The Other Capital and The God’s Anguish On 08 SEP 2017, By Fain
Ch.24 - Birds of a Feather On 08 SEP 2017, By Fain
Ch.23 - A False Flag On 01 SEP 2017, By Fain
Ch.22 - The Dragon Princess’ Unexpected Romance Situation On 01 SEP 2017, By Fain
Ch.21 - The One That Is Longed For On 01 SEP 2017, By Fain
Ch.20 - The Wavering Maiden’s Heart On 29 AUG 2017, By Fain
Ch.19 - The God's Wrath And Thus The God's Privilege On 29 AUG 2017, By Fain
Ch.18 - A Malicious Scheme On 29 AUG 2017, By Fain
Ch.17 - The Mascot Girl On 29 AUG 2017, By Fain
Ch.16 - 2nd Passage of the Legend: The Duel with the Dragon Princess (2nd part) On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.15 - 2nd Passage of the Legend: The Duel with the Dragon Princess (1st part) On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.14 - A Loli Schoolgirl and A Mysterious Beauty On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.13 - Arriving at Capital City Beriand and the 2nd Flag On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.12 - For God, It was a Piece of Cakes On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.11 - Attacks at the Branch Division and Instant Annihilation On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.10 - 1st step to harem ♥ On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.9 - A Stupid God On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.8 - First Passage of the Legend: The Awakening of War God On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.7 - To the Forest Where Evil Lurks On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.6 - At last! An Event Flag! On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.5 - The Knowledgeable 3rd Rate Flag Constructor On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.4 - Standad Rule On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.3 - Starting Adventure On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.2 - The Birth of Young War God On 28 AUG 2017, By Fain
Ch.1 - Did You Think it's the Last Boss? Too bad! It's the Prologue! On 28 AUG 2017, By FainNEKOPOST.NET