NEKOPOST.NET


เทพยุทธ์สะท้านภพ
  Author Momo
  Artist ZyvX
  Website https://www.facebook.com/ZuiQiangWuShen/
  Status Active
  Release Date 2017-05-13
  Last Update 2019-10-13
  View 223,467
Category: action, adventure, fantasy, romance, slice_of_life
 เรื่องย่อ : หลังจากที่เยี่ยจงนั้นได้ตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้เปลี่ยนไป กำลังภายในของเขานั้นได้หายไป อาจารย์คนสวยก็ไม่อยู่ ในตอนนี้เขาเป็นเพียงขยะของตระกูลเยี่ย ถูกเปลี่ยนตัวคู่หมั่นหมาย เป็นคนพิการไม่สามารถที่จะฝึกวิชาได้ อีกทั้งยังมีหลายคนที่กำลังหมายหัวเอาชีวิตเขาอยู่ ถ้าหากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาฟ้าลิขิต มีเพียงแต่ต้องแข็งแกร่งขึ้น ใช้มือของตนไคว่คว้าเอาไว้ เปลี่ยนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้หล้า 

เทพยุทธ์สะท้านภพ
  Author Momo
  Artist ZyvX
  Website https://www.facebook.com/ZuiQiangWuShen/
  Status Active
  Release Date 2017-05-13
  Last Update 2019-10-13
  View 223,467

 เรื่องย่อ : หลังจากที่เยี่ยจงนั้นได้ตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้เปลี่ยนไป กำลังภายในของเขานั้นได้หายไป อาจารย์คนสวยก็ไม่อยู่ ในตอนนี้เขาเป็นเพียงขยะของตระกูลเยี่ย ถูกเปลี่ยนตัวคู่หมั่นหมาย เป็นคนพิการไม่สามารถที่จะฝึกวิชาได้ อีกทั้งยังมีหลายคนที่กำลังหมายหัวเอาชีวิตเขาอยู่ ถ้าหากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาฟ้าลิขิต มีเพียงแต่ต้องแข็งแกร่งขึ้น ใช้มือของตนไคว่คว้าเอาไว้ เปลี่ยนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้หล้า 

Project chapters
Ch.549 - หลุมศพเซียนปรากฏขึ้น
By Faner , on 2019-11-01
Ch.548 - ราชันปีศาจทั้งสี่
By Faner , on 2019-11-01
Ch.547 - สุสานหมื่นมังกร
By Faner , on 2019-10-30
Ch.546 - พบพาน
By Faner , on 2019-10-30
Ch.545 - ส่วนลึกของสุสาน
By Faner , on 2019-10-28
Ch.544 - การปะทะครั้งแรกของระดับราชัน
By Faner , on 2019-10-27
Ch.543 - การปรากฏตัวอีกครั้งของตาเฒ่าไม้ใกล้ฝั่ง
By Faner , on 2019-10-26
Ch.542 - ราชันย์อสนีบาตเทวะ
By Faner , on 2019-10-26
Ch.541 - พ้นพลังสวรรค์ที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไป
By Faner , on 2019-10-24
Ch.540 - ใจกลางการปะทะของพ้นพลังสวรรค์
By Faner , on 2019-10-23
Ch.539 - ความเคลื่อนไหวของพ้นพลังสวรรค์
By Faner , on 2019-10-22
Ch.538 - กู้ศักดิ์ศรีถึงที่
By Faner , on 2019-10-21
Ch.537 - การต่อสู้อีกครั้งในวันหน้า
By Faner , on 2019-10-20
Ch.536 - กระบี่ไร้ลักษณ์
By Faner , on 2019-10-19
Ch.535 - พลาดจากความสำเร็จ
By Faner , on 2019-10-18
Ch.534 - พลังเทวะเข้าปะทะ
By Faner , on 2019-10-17
Ch.533 - พลังเทวะเจิ้งหลงโจ่ง
By Faner , on 2019-10-16
Ch.532 - มนุษย์มาร
By Faner , on 2019-10-15
Ch.531 - เบาะแสของตำนานจักรพรรดิฟ้า
By Faner , on 2019-10-15
Ch.530 - ธนูเทวะโห้วอี่
By ZyvX , on 2019-10-13
Ch.529 - ผลักดัน
By ZyvX , on 2019-10-12
Ch.528 - การต่อสู้
By ZyvX , on 2019-10-11
Ch.527 - การถ่ายทอดวิชาเทวะ
By ZyvX , on 2019-10-10
Ch.526 - ความเข้าใจของชนชั้นมหาราชัน
By ZyvX , on 2019-10-08
Ch.525 - เสี่ยงรับอันตรายในช่วงแรก เพื่อแย่งชิงวาสนาแห่งดินแดน
By ZyvX , on 2019-10-07
Ch.524 - เมืองมาร
By ZyvX , on 2019-10-06
Ch.523 - สมบัติแห่งแดนซีฮวง
By ZyvX , on 2019-10-05
Ch.522 - เคล็ดหลอมวัตถุ
By ZyvX , on 2019-10-04
Ch.521 - จากไป
By ZyvX , on 2019-10-03
Ch.520 - การปรากฏขึ้นสมบัติสุสาน
By ZyvX , on 2019-10-02
Ch.519 - ชนชั้นราชันระดับสูงสุด
By ZyvX , on 2019-10-01
Ch.518 - คำสอนแห่งเซียนตกมาอยู่ในมืออย่างง่ายดาย
By ZyvX , on 2019-09-30
Ch.517 - ความลับของคำสอนแห่งเซียน
By ZyvX , on 2019-09-29
Ch.516 - กดดันบุตรศักดิ์สิทธิ์สตรีศักดิ์สิทธิ์
By ZyvX , on 2019-09-28
Ch.515 - สอดมือ
By ZyvX , on 2019-09-27
Ch.514 - โปรดตบหน้า
By ZyvX , on 2019-09-26
Ch.513 - ที่มาของความแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2019-09-25
Ch.512 - ปรากฏกาย
By ZyvX , on 2019-09-24
Ch.511 - สภาพการณ์ที่ไม่คาดฝัน
By ZyvX , on 2019-09-23
Ch.510 - แท่นทองอักษรเซียน
By ZyvX , on 2019-09-22
Ch.509 - ตำหนักชั้นที่เก้า
By ZyvX , on 2019-09-21
Ch.508 - สุสานเซียนหลุมศพมาร
By ZyvX , on 2019-09-20
Ch.507 - บาดเจ็บเจียนตาย
By ZyvX , on 2019-09-19
Ch.506 - การเปิดขึ้นมาของตำหนักใต้ดิน
By ZyvX , on 2019-09-18
Ch.505 - สตรีหิมะ
By ZyvX , on 2019-09-17
Ch.504 - ปีกหายนะที่กลายเป็นศพ
By ZyvX , on 2019-09-16
Ch.503 - การรวมตัวของบุตรศักดิ์สิทธิ์สตรีศักดิ์สิทธิ์
By ZyvX , on 2019-09-15
Ch.502 - การปรากฏของบุตรศักดิ์สิทธิ์
By ZyvX , on 2019-09-14
Ch.501 - ไต๋ซือหวู่โหว
By ZyvX , on 2019-09-13
Ch.500 - คำกล่าวของบัญชาสวรรค์
By ZyvX , on 2019-09-12
Ch.499 - ปลดผนึก
By ZyvX , on 2019-09-11
Ch.498 - การเบิกทางสู่สุสานเซียน
By ZyvX , on 2019-09-10
Ch.497 - การปรากฏของมหาราชันทั้งห้า
By ZyvX , on 2019-09-09
Ch.496 - สีโลหิตของเซียน
By ZyvX , on 2019-09-08
Ch.495 - สุดทาง
By ZyvX , on 2019-09-07
Ch.494 - เพลิงกาฬลำดับที่แปด
By ZyvX , on 2019-09-06
Ch.493 - สิ่งที่อยู่ในพื้นที่แห่งสุสานเซียน
By ZyvX , on 2019-09-05
Ch.492 - กลางไฟ
By ZyvX , on 2019-09-04
Ch.491 - อับจน
By ZyvX , on 2019-09-03
Ch.490 - พื้นที่ราบหนานฮวง
By ZyvX , on 2019-09-02
Ch.489 -   ไล่ล่า
By ZyvX , on 2019-09-01
Ch.488 - คู่ต่อสู้ปรากฏขึ้นมาทีละคน
By ZyvX , on 2019-08-31
Ch.487 - สนทนาโป้ปด
By ZyvX , on 2019-08-30
Ch.486 - มหาราชันปีศาจสูงสุด
By ZyvX , on 2019-08-29
Ch.485 - ตามหาหนทาง
By ZyvX , on 2019-08-28
Ch.484 - บทสรุป
By ZyvX , on 2019-08-27
Ch.483 - ชัยชนะ
By ZyvX , on 2019-08-26
Ch.482 - ประกายสังหารสั่นสะเทือนฟ้าดิน
By ZyvX , on 2019-08-25
Ch.481 - อาวุธศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุด
By ZyvX , on 2019-08-24
Ch.480 - การปะทะของวิชาประจำตัว
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.479 - สภาพการณ์สองแบบ
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.478 - คุกสมบัติราชวงศ์
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.477 - แรงกดดันองค์ชายหก
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.476 - พลังทำลายด้วยการผสานพลัง
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.475 - การปะทะของทักษะยุทธ์
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.474 - ลงมือ
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.473 - โอหังยิ่งกว่า
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.472 - ซือคงชิงฉี
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.471 - การปะทะ
By ZyvX , on 2019-08-14
Ch.470 - กลิ่นอายแห่งอ๋อง
By ZyvX , on 2019-08-08
Ch.469 - จงหลี่ สือซิ่ง
By ZyvX , on 2019-08-08
Ch.468 - ซือคงจา
By ZyvX , on 2019-08-08
Ch.467 - คลื่นลมที่ถาโถมเข้ามา
By ZyvX , on 2019-08-08
Ch.466 - ฉากจบ
By ZyvX , on 2019-08-08
Ch.465 - สังหารอัจฉริยะ
By ZyvX , on 2019-07-30
Ch.464 - การเข่นฆ่าสังหารครั้งใหญ่
By ZyvX , on 2019-07-30
Ch.463 - ค่ายกลสังหารกักกำลังพล
By ZyvX , on 2019-07-30
Ch.462 - น่าเสียดาย
By ZyvX , on 2019-07-30
Ch.461 - ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวกับกองกำลัง
By ZyvX , on 2019-07-30
Ch.460 - ต่อกรกับขุมกำลังภายใต้แสงจันทร์
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.459 - สถานการณ์ที่สร้างขึ้นของทั้งสองฝ่าย
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.458 - มหาราชันคู่
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.457 - การปรากฏกายของชนชั้นมหาราชัน
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.456 - กดดัน
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.455 - ความวุ่นวายดินแดนซีฮวงภาคกลาง
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.454 - ไร้ผู้ต้าน
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.453 - พลังแห่งสำนึกเทวะ
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.452 - สังหารราชาปีศาจเผ่าวานร
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.451 - ระดับราชันขอบเขตเทวะขั้นที่หนึ่ง
By ZyvX , on 2019-07-22
Ch.450 - การมาถึงอีกครั้งของหุบเขาหมื่นปีศาจ
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.449 - ช่วงเวลาของการหลบหนี
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.448 - สายทางแห่งดวงตะวัน
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.447 - กายาทองไม่สูญสลาย
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.446 - กระบวนท่าของจักรพรรดินี
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.445 - หลั่งเลือด
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.444 - การต่อสู้ด้วยโลหิต
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.443 - พิษสงของนางงาม
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.442 - จักรพรรดินีฮวา
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.441 - อัจฉริยะพระยาปีศาจ
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.440 - ปะทะราชาปีศาจอย่างโดดเดี่ยว
By ZyvX , on 2019-07-13
Ch.439 - ฉากที่เกิดขึ้นรอบข้าง
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.438 - บุตรจักรพรรดิ
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.437 - จะมีอายุวัฒนะหรือไม่
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.436 - สถานการณ์วุ่นวาย
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.435 - ตำนานแห่งสมุดทองสัมฤทธิ์
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.434 - การปรากฏของตำนานเล่าขานแห่งจักรพรรดิฟ้า
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.433 - พวกเจ้าไม่ไหวเลยนะ
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.432 - ความแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.431 - ร่วมมือ
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.430 - บทถ่ายทอด
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.429 - เสียงสวดแห่งสัจธรรม
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.428 - ผู้มาจากวัฏจักรหวนคืน ?
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.427 - สังหารราชาปีศาจอีกครั้ง
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.426 - แย่งชิงหยาดน้ำ
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.425 - น้ำตาเทวะแห่งดวงอาทิตย์
By ZyvX , on 2019-06-27
Ch.424 - ร่างเทวะร่างศักดิ์สิทธิ์
By ZyvX , on 2019-06-20
Ch.423 - ตำนานโบราณที่ถูกเล่าขาน
By ZyvX , on 2019-06-20
Ch.422 - ความวุ่นวาย
By ZyvX , on 2019-06-20
Ch.421 - ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝัน
By ZyvX , on 2019-06-20
Ch.420 - การปรากฏตัวของชนชั้นราชา
By ZyvX , on 2019-06-20
Ch.419 - การปรากฏของป่ามรกต
By ZyvX , on 2019-06-20
Ch.418 - ฆ่าสังหารอัจฉริยะ
By ZyvX , on 2019-06-20
Ch.417 - บุตรจักจั่นสวรรค์
By ZyvX , on 2019-06-20
Ch.416 - พ่ายแพ้ติดต่อกัน
By ZyvX , on 2019-06-19
Ch.415 - วิชาสายฟ้าเข้าประชัน
By ZyvX , on 2019-06-18
Ch.414 - บุตรมารอัสนี
By ZyvX , on 2019-06-01
Ch.413 - สภาวะดั่งดวงจันทร์ทอแสง
By ZyvX , on 2019-06-01
Ch.412 - ผสานพลังเข้ากดดัน
By ZyvX , on 2019-06-01
Ch.411 - ชิงสมบัติ
By ZyvX , on 2019-05-28
Ch.410 - แสงจันทร์ส่องผิวสมุทร
By ZyvX , on 2019-05-28
Ch.409 - เหมาะสมจนไร้ที่ติ
By ZyvX , on 2019-05-27
Ch.408 - พ่ายแพ้อีกครั้ง
By ZyvX , on 2019-05-27
Ch.407 - เมิงจี่
By ZyvX , on 2019-05-26
Ch.406 - ธาราเพลิงหมื่นลี้
By ZyvX , on 2019-05-26
Ch.405 - รับมือ
By ZyvX , on 2019-05-25
Ch.404 - สามต่อหนึ่ง
By ZyvX , on 2019-05-25
Ch.403 - ฝ่าด่าน
By ZyvX , on 2019-05-17
Ch.402 - เก้าเปลี่ยนแปลงไท่กู่จูเชวียน
By ZyvX , on 2019-05-28
Ch.401 - ดินแดนขนาดเล็ก นกกระจอกจูโร
By ZyvX , on 2019-05-14
Ch.400 - ช่วงเวลาที่สุนัขสวรรค์กลืนกินดวงตะวัน
By ZyvX , on 2019-05-14
Ch.399 - วันแห่งการเปิด
By ZyvX , on 2019-05-13
Ch.398 - การรวมตัวของเหล่าวีรบุรุษ
By ZyvX , on 2019-05-13
Ch.397 - ถูกหลอกลวงงั้นหรือ?
By ZyvX , on 2019-05-11
Ch.396 - ฆ่าสังหารด้วยพลังอันแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2019-05-06
Ch.395 - เอาคืน
By ZyvX , on 2019-05-06
Ch.394 - เจดีย์เฮ่าเทียน
By ZyvX , on 2019-05-03
Ch.393 - การลงมือของบุตรแห่งปราชญ์
By ZyvX , on 2019-05-02
Ch.392 - ความเด็ดขาด
By ZyvX , on 2019-05-01
Ch.391 - พลังอำนาจ
By ZyvX , on 2019-04-30
Ch.390 - การประมูลสิ่งของครั้งสุดท้าย
By ZyvX , on 2019-04-29
Ch.389 - วิชาสายฟ้าฉางจว่อ
By ZyvX , on 2019-04-29
Ch.388 - กระดูกโลหิต
By ZyvX , on 2019-04-27
Ch.387 - การประมูล
By ZyvX , on 2019-04-26
Ch.386 - หญิงศักดิ์สิทธิ์ปะทะหญิงศักดิ์สิทธิ์
By ZyvX , on 2019-04-26
Ch.385 - เปิดตัว
By ZyvX , on 2019-04-23
Ch.384 - งานเลี้ยงที่วังหลัง
By ZyvX , on 2019-04-23
Ch.383 - คำเชิญ
By ZyvX , on 2019-04-23
Ch.382 - สายลมโชยยพัดเข้ามาอีกครั้ง
By ZyvX , on 2019-04-20
Ch.381 - สายลมที่โชยพัดเข้ามา
By ZyvX , on 2019-04-19
Ch.380 - หอสวรรค์
By ZyvX , on 2019-04-17
Ch.379 - ศิลา
By ZyvX , on 2019-04-17
Ch.378 - อาณาจักรไฟ
By ZyvX , on 2019-04-15
Ch.377 - เส้นทางที่แน่นอน
By ZyvX , on 2019-04-14
Ch.376 - ความวุ่นวายของฟ้าดิน
By ZyvX , on 2019-04-13
Ch.375 - หยิบยืมพลัง
By ZyvX , on 2019-04-15
Ch.374 - พลังในระดับที่ไร้ผู้ต้านทาน
By ZyvX , on 2019-04-15
Ch.373 - ความแข็งแกร่งของขอบเขตไม่สูญสลาย
By ZyvX , on 2019-04-11
Ch.372 - พวกเจ้าไม่ไหวเลย
By ZyvX , on 2019-04-11
Ch.371 - ที่มาของศาลาพำนัก
By , on 2019-04-10
Ch.370 - ลงมืออีกครั้ง
By ZyvX , on 2019-04-09
Ch.369 - วันล้มสลายของสำนัก(บทที่หก)
By ZyvX , on 2019-04-08
Ch.368 - วันล้มสลายของสำนัก(บทที่ห้า)
By ZyvX , on 2019-04-08
Ch.367 - วันล้มสลายของสำนัก(บทที่สี่)
By ZyvX , on 2019-04-06
Ch.366 - วันล้มสลายของสำนัก(บทที่สาม)
By ZyvX , on 2019-04-06
Ch.365 - วันล้มสลายของสำนัก(บทที่สอง)
By ZyvX , on 2019-04-05
Ch.364 - วันล้มสลายของสำนัก(บทที่หนึ่ง)
By ZyvX , on 2019-04-05
Ch.363 - กระบี่ตัดตะวันจันทรา
By ZyvX , on 2019-04-04
Ch.362 - ล้มเหลว
By ZyvX , on 2019-04-04
Ch.361 - หมอกควันที่มาพร้อมกับเรื่องราว
By ZyvX , on 2019-04-03
Ch.360 - ท่ามกลางคำเล่าลือ
By ZyvX , on 2019-04-03
Ch.359 - ศิษย์มากมายแห่งลัทธิปราชญ์แห่งดวงดาว
By ZyvX , on 2019-04-03
Ch.358 - ท้าทาย
By ZyvX , on 2019-04-02
Ch.357 - วิทยายุทธ์ขั้นก่อฟ้า
By ZyvX , on 2018-10-22
Ch.356 - เคล็ดวิชาดั่งเดิม
By ZyvX , on 2018-10-22
Ch.355 - เส้นทางแห่งการไม่สูญสลายอีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-10-13
Ch.354 - สูงสุดคืนสู่สามัญ
By ZyvX , on 2018-10-13
Ch.353 - กลับสำนัก
By ZyvX , on 2018-10-13
Ch.352 - ยังคงความแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2018-10-13
Ch.351 - เจออีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-10-08
Ch.350 - ต่อสู้กับราชัน
By ZyvX , on 2018-10-06
Ch.349 - สายลมแห่งความวุ่นวายที่โชยพัดเข้ามาอีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-10-04
Ch.348 - ลงมือเอง
By ZyvX , on 2018-10-03
Ch.347 - วิชาวิหคทอง
By ZyvX , on 2018-10-03
Ch.346 - การนัดสามกระบวนท่า
By ZyvX , on 2018-10-03
Ch.345 - คนเพียงหนึ่งคน เผชิญหน้ากับทั้งแดนดิน
By ZyvX , on 2018-09-21
Ch.344 - ศัตรูของทั้งโลกา
By ZyvX , on 2018-09-21
Ch.343 - ความวุ่นวาย
By ZyvX , on 2018-09-21
Ch.342 - การต่อสู้อันวุ่นวาย
By ZyvX , on 2018-09-04
Ch.341 - การรวมตัว
By ZyvX , on 2018-09-03
Ch.340 - เวทีฮวงกู่
By ZyvX , on 2018-08-24
Ch.339 - ฉากที่สิ้นสุด
By ZyvX , on 2018-08-24
Ch.338 - แย่งชิง
By ZyvX , on 2018-08-24
Ch.337 - คัมภีร์กฎแห่งสวรรค์
By ZyvX , on 2018-08-24
Ch.336 - มนต์ตราเทพเผ่ามนุษย์
By ZyvX , on 2018-08-24
Ch.335 - แนวทางของตนเอง
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.334 - การปะทะของมนต์ตราเทพ
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.333 - เข้าสู่อาราม
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.332 - บันไดสัจธรรม
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.331 - หอกฮวงเทียน
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.330 - อารามเทพฮวงกู่
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.329 - เป้าหมาย
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.328 - สังหารอีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.327 - เพียะเพียะเพียะ
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.326 - ความลึกลับ
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.325 - เต๋าหยินเฟิงยวู
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.324 - ช่วงชิงกระบี่
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.323 - ฆ่าแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.322 - การลงมือของผู้แข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.321 - สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.320 - ดั่งฟากฟ้า
By ZyvX , on 2018-08-19
Ch.319 - สังหารสิบสาม
By ZyvX , on 2018-07-10
Ch.318 - บทสรุป
By ZyvX , on 2018-07-10
Ch.317 - การปะทะเป็นตาย
By ZyvX , on 2018-07-10
Ch.316 - การต่อสู้ของสุดยอดรุ่นเยาว์
By ZyvX , on 2018-07-09
Ch.315 - ดวงเนตรฟ้าดิน
By ZyvX , on 2018-07-08
Ch.314 - การปรากฏของตราผนึกนภาอีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-07-08
Ch.313 - พลังทำลายของเนตรปราณ
By ZyvX , on 2018-07-07
Ch.312 - เนตรปราณฟ้า
By ZyvX , on 2018-07-07
Ch.311 - บาดเจ็บแลกบาดเจ็บ
By ZyvX , on 2018-07-07
Ch.310 - กิเลนปะทะวิหคทอง
By ZyvX , on 2018-07-07
Ch.309 - แขนกิเลน
By ZyvX , on 2018-06-27
Ch.308 - การต่อสู้ของขอบเขตไม่สูญสลาย
By ZyvX , on 2018-06-27
Ch.307 - ยอดของหอคอยสงคราม
By ZyvX , on 2018-06-27
Ch.306 - คืนที่พระจันทร์เต็มดวง
By ZyvX , on 2018-06-27
Ch.305 - เชื่อมั่นใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดี
By ZyvX , on 2018-06-22
Ch.304 - แต่ละฝ่าย
By ZyvX , on 2018-06-22
Ch.302 - หาญกล้าที่จะสู้กันหรือไม่
By ZyvX , on 2018-06-20
Ch.301 - ซวางเจรียว (ความวุ่นวายคู่)
By ZyvX , on 2018-06-20
Ch.300 - ซานเชียนต้าเต้า
By ZyvX , on 2018-06-20
Ch.299 - เด็กหนุ่มราชาแห่งมาร
By ZyvX , on 2018-06-20
Ch.298 - จะเป็นเทพหรือมาร
By ZyvX , on 2018-06-13
Ch.297 - เก็บกวาด
By ZyvX , on 2018-06-13
Ch.296 - ความแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2018-06-13
Ch.295 - ความพลิกผัน
By ZyvX , on 2018-06-09
Ch.294 - ขอบเขตกายเนื้อไม่สูญสลาย
By ZyvX , on 2018-06-09
Ch.293 - ทางตัน
By ZyvX , on 2018-06-09
Ch.292 - ทะลวงขอบเขต
By ZyvX , on 2018-06-09
Ch.291 - การต่อสู้อันภาพภูมิ
By ZyvX , on 2018-06-06
Ch.290 - สายตาที่มองมาของผู้คน
By ZyvX , on 2018-06-06
Ch.289 - เลือดเนื้อที่กลายเป็นทอง เส้นทางที่ไร้การสูญสลาย
By ZyvX , on 2018-06-06
Ch.288 - กระบวนท่าสุดท้าย
By ZyvX , on 2018-06-06
Ch.287 - ทำลายสมุดฟ้าไร้อักษร
By ZyvX , on 2018-05-29
Ch.286 - สมุดฟ้าไร้อักษร
By ZyvX , on 2018-05-29
Ch.285 - การสูญสลายของสำนักเสวียนหวิน
By ZyvX , on 2018-05-29
Ch.284 - การต่อสู้กับสำนักเสวียนหวินอีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-05-29
Ch.283 - สายลมพัดผ่าน
By ZyvX , on 2018-05-23
Ch.282 - ความผิดพลาดเพียงชั่วขณะ ถือเป็นความผิดพลาดตลอดไป
By ZyvX , on 2018-05-22
Ch.281 - หลอมหัวใจพสุธา
By ZyvX , on 2018-05-21
Ch.280 - การช่วงชิงหัวใจพสุธา
By ZyvX , on 2018-05-19
Ch.279 - การชำระล้างกระบี่
By ZyvX , on 2018-05-19
Ch.278 - จูเยียน
By ZyvX , on 2018-05-19
Ch.277 - สนามของผู้แข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2018-05-15
Ch.276 - การปรากฏของแอ่งชำระกระบี่
By ZyvX , on 2018-05-14
Ch.275 - ราชันเยี่ยจง
By ZyvX , on 2018-05-14
Ch.274 - ผืนป่า
By ZyvX , on 2018-05-14
Ch.273 - ทางเลือกและความลับ
By ZyvX , on 2018-05-14
Ch.272 - สังหาร
By ZyvX , on 2018-05-14
Ch.271 - การปะทะของมนต์ตราเทพ
By ZyvX , on 2018-05-14
Ch.270 - การปะทะของผู้แข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2018-05-03
Ch.269 - เตาเผาไหม้เฟินหวิน
By ZyvX , on 2018-05-03
Ch.268 - ไพ่ตายของแต่ละฝ่าย
By ZyvX , on 2018-05-03
Ch.267 - ความแข็งแกร่งของอินทรีย์ทอง
By ZyvX , on 2018-05-03
Ch.266 - ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว
By ZyvX , on 2018-05-03
Ch.265 - ล่อเสือออกจากถ้ำ
By ZyvX , on 2018-04-27
Ch.264 - กระบี่ดำ
By ZyvX , on 2018-04-26
Ch.263 - ท่านผู้นั้น หลุมฝังกระบี่
By ZyvX , on 2018-04-26
Ch.262 - สมบัติที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้
By ZyvX , on 2018-04-26
Ch.261 - ศึกใหญ่กับสุดยอดอัจฉริยะเผ่าปีก
By ZyvX , on 2018-04-26
Ch.260 - เด็กหนุ่มผู้ปิดกั้นเส้นทาง
By ZyvX , on 2018-04-21
Ch.259 - หลุมฝังสุดยอดกระบี่
By ZyvX , on 2018-04-21
Ch.258 - สุดยอดกระบี่
By ZyvX , on 2018-04-18
Ch.257 - เข้าสู่ส่วนลึกต่อไป
By ZyvX , on 2018-04-18
Ch.256 - รวมตัวอีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-04-18
Ch.255 - เข้าสู่หุบเขากระบี่
By ZyvX , on 2018-04-13
Ch.254 - การปะทะกันของความขัดแย้ง
By ZyvX , on 2018-04-13
Ch.253 - การรวมตัวของยอดฝีมือ
By ZyvX , on 2018-04-11
Ch.252 - ประกาศสงคราม
By ZyvX , on 2018-04-10
Ch.251 - ตามไปถึงที่
By ZyvX , on 2018-04-10
Ch.250 - หล่อหลอมสมบัติมังกร
By ZyvX , on 2018-04-10
Ch.249 - แย่งชิงสมบัติ
By ZyvX , on 2018-04-03
Ch.248 - สมบัติมังกรโลหิตแท้
By ZyvX , on 2018-04-03
Ch.247 - หุบเขาโลหิตมังกร
By ZyvX , on 2018-04-03
Ch.246 - เสี่ยวหลุน
By ZyvX , on 2018-04-01
Ch.245 - ราชัน ปะทะ ตราผนึกนภา
By ZyvX , on 2018-03-31
Ch.244 - ต่อสู้ตัดสินครั้งใหญ่
By ZyvX , on 2018-03-31
Ch.243 - แดนแสงแห่งพุทธะ
By ZyvX , on 2018-03-28
Ch.242 - ไปหาถึงที่
By ZyvX , on 2018-03-28
Ch.241 - ลานสังหาร
By ZyvX , on 2018-03-28
Ch.240 - ตราผนึกนภา
By ZyvX , on 2018-03-24
Ch.239 - จุดสิ้นสุดของบ่วงมายาโลหิต
By ZyvX , on 2018-03-21
Ch.238 - การแลกเปลี่ยน
By ZyvX , on 2018-03-21
Ch.237 - ระดับเซียน ?
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.236 - ห้วงความมืดมิด
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.235 - คัมภีร์เซียนโลหิต
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.234 - แย่งชิงตำนาน
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.233 - การต่อสู้อันวุ่นวาย
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.232 - วิหารแห่งสวรรค์
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.231 - เศษเล็กเศษน้อย
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.230 - ร่วมมือ
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.229 - สมบัติของผู้ชนะ
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.228 - การเปิดขึ้นมาของบ่วงมายาโลหิต
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.227 - ขุมกำลังอันแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.226 - หาที่ตาย
By ZyvX , on 2018-03-20
Ch.225 - การปะทะกันอีกครั้งของยอดอัจฉริยะ
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.224 - การคำนวณแกะอ้วน
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.223 - โหยวเหลียน
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.222 - ฆ่าฟัน
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.221 - ต่อสู้กับเสวี่ยซินอีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.220 - ความสำเร็จขอบเขตระดับพสุธา
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.219 - ใจกลางอาราม
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.218 - ประตูชั้นที่สอง
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.217 - สุดยอดความวุ่นวาย
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.216 - หุบเขาหยินหยาง
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.215 - การปะทะของยอดอัจฉริยะ
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.214 - สามประตูหวนคืน
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.213 - ประเด็น
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.212 - กดดันเสวี่ยซิน
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.211 - บ่วงมายาโลหิต
By ZyvX , on 2018-03-03
Ch.210 - รังสีแห่งความตายบนเกาะหลิงเต่า
By ZyvX , on 2018-02-10
Ch.209 - ค่ายกลบนเกาะหลิงเต่า
By ZyvX , on 2018-02-10
Ch.208 - ความตื่นเต้นแต่ละก้าว
By ZyvX , on 2018-02-10
Ch.207 - อันตรายท่ามกลางท้องทะเล
By ZyvX , on 2018-02-10
Ch.206 - คนคุ้นเคยและบททดสอบ
By ZyvX , on 2018-02-10
Ch.205 - ภูเขามายาโลหิต
By ZyvX , on 2018-02-10
Ch.204 - ทะเลเลือด
By ZyvX , on 2018-02-10
Ch.203 - เปิดทางสู่สมรภูมิ
By ZyvX , on 2018-02-10
Ch.202 - บันไดเลือดเนื้อ
By ZyvX , on 2018-02-10
Ch.201 - เวลาที่ใกล้เข้ามา
By ZyvX , on 2018-02-07
Ch.200 - หนึ่งหนแห่งวาสนา
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.199 - ถังกู่ผู้ไม่ได้รับเชิญ
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.198 - คลื่นลมภายในเมือง
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.197 - เมืองฮวงกู่
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.196 - เวลาที่ใกล้เข้ามา
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.195 - ปิดพิธีชั่วคราว
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.194 - ค่ายกลสังหารไร้นาม
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.193 - ร่วมมือเพื่อศักดิ์ศรี
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.192 - ร่วมมือ
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.191 - ฆ่าสังหาร
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.190 - การต่อสู้กับหวินหลิน
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.189 - ลานประลองเป็นตาย
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.188 - จบพิธี
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.187 - ความก้าวหน้าระหว่างต่อสู้
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.186 - การจ่ายของเสวียนหงส์
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.185 - การพักผ่อน
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.184 - สงครามโลหิต
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.183 - วันล้มสลายของสำนัก(บทที่สาม)
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.182 - วันล้มสลายของสำนัก(บทที่สอง)
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.181 - วันล้มสลายของสำนัก(บทที่หนึ่ง)
By ZyvX , on 2018-02-03
Ch.180 - กระบี่ตัดตะวันจันทรา
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.179 - ล้มเหลว
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.178 - หมอกควันที่มาพร้อมกับเรื่องราว
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.177 - ท่ามกลางคำเล่าลือ
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.176 - ศิษย์มากมายแห่งลัทธิปราชญ์แห่งดวงดาว
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.175 - ท้าทาย
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.174 - วิทยายุทธ์ขั้นก่อฟ้า
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.173 - เคล็ดวิชาดั่งเดิม
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.172 - เส้นทางแห่งการไม่สูญสลายอีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.171 - สูงสุดคืนสู่สามัญ
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.170 - กลับสำนัก
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.169 - ยังคงความแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.168 - เจออีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.167 - ต่อสู้กับราชัน
By ZyvX , on 2018-01-29
Ch.166 - สายลมแห่งความวุ่นวายที่โชยพัดเข้ามาอีกครั้ง
By ZyvX , on 2018-01-15
Ch.165 - ลงมือเอง
By ZyvX , on 2018-01-15
Ch.164 - วิชาวิหคทอง
By ZyvX , on 2018-01-15
Ch.163 - การนัดสามกระบวนท่า
By ZyvX , on 2018-01-15
Ch.162 - คนเพียงหนึ่งคน เผชิญหน้ากับทั้งแดนดิน
By ZyvX , on 2018-01-15
Ch.161 - ศัตรูของทั้งโลกา
By ZyvX , on 2017-11-28
Ch.160 - ความวุ่นวาย
By ZyvX , on 2017-11-28
Ch.159 - การต่อสู้อันวุ่นวาย
By ZyvX , on 2017-11-28
Ch.158 - การรวมตัว
By ZyvX , on 2017-11-28
Ch.157 - เวทีฮวงกู่
By ZyvX , on 2017-11-28
Ch.156 - ฉากที่สิ้นสุด
By ZyvX , on 2017-11-24
Ch.155 - แย่งชิง
By ZyvX , on 2017-11-24
Ch.154 - คัมภีร์กฎแห่งสวรรค์
By ZyvX , on 2017-11-24
Ch.153 - มนต์ตราเทพเผ่ามนุษย์
By ZyvX , on 2017-11-24
Ch.152 - แนวทางของตนเอง
By ZyvX , on 2017-11-21
Ch.151 - การปะทะของมนต์ตราเทพ
By ZyvX , on 2017-11-21
Ch.150 - เข้าสู่อาราม
By ZyvX , on 2017-11-08
Ch.149 - บันไดสัจธรรม
By ZyvX , on 2017-11-08
Ch.148 - หอกฮวงเทียน
By ZyvX , on 2017-11-08
Ch.147 - อารามเทพฮวงกู่
By ZyvX , on 2017-11-08
Ch.146 - เป้าหมาย
By ZyvX , on 2017-11-08
Ch.145 - สังหารอีกครั้ง
By ZyvX , on 2017-11-08
Ch.144 - เพียะเพียะเพียะ
By ZyvX , on 2017-11-08
Ch.143 - ความลึกลับ
By ZyvX , on 2017-11-08
Ch.142 - เต๋าหยินเฟิงยวู
By ZyvX , on 2017-11-03
Ch.141 - ช่วงชิงกระบี่
By ZyvX , on 2017-11-03
Ch.140 - ฆ่าแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2017-11-03
Ch.139 - การลงมือของผู้แข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2017-11-03
Ch.138 - สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
By ZyvX , on 2017-11-03
Ch.137 - ดั่งฟากฟ้า
By ZyvX , on 2017-11-03
Ch.136 - สังหารสิบสาม
By ZyvX , on 2017-11-02
Ch.135 - บทสรุป
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.134 - การปะทะเป็นตาย
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.133 - การต่อสู้ของสุดยอดรุ่นเยาว์
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.132 - ดวงเนตรฟ้าดิน
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.131 - การปรากฏของตราผนึกนภาอีกครั้ง
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.130 - พลังทำลายของเนตรปราณ
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.129 - เนตรปราณฟ้า
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.128 - บาดเจ็บแลกบาดเจ็บ
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.127 - กิเลนปะทะวิหคทอง
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.126 - แขนกิเลน
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.125 - การต่อสู้ของขอบเขตไม่สูญสลาย
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.124 - ยอดของหอคอยสงคราม
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.123 - คืนที่พระจันทร์เต็มดวง
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.122 - เชื่อมั่นใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดี
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.121 - แต่ละฝ่าย
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.120 - หาญกล้าที่จะสู้กันหรือไม่
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.119 - ซวางเจรียว (ความวุ่นวายคู่)
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.118 - ซานเชียนต้าเต้า
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.117 - เด็กหนุ่มราชาแห่งมาร
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.116 - จะเป็นเทพหรือมาร
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.115 - เก็บกวาด
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.114 - ความแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.113 - ความพลิกผัน
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.112 - ขอบเขตกายเนื้อไม่สูญสลาย
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.111 - ทางตัน
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.110 - ทะลวงขอบเขต
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.109 - การต่อสู้อันภาพภูมิ
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.108 - สายตาที่มองมาของผู้คน
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.107 - เลือดเนื้อที่กลายเป็นทอง เส้นทางที่ไร้การสูญสลาย
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.106 - กระบวนท่าสุดท้าย
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.105 - ทำลายสมุดฟ้าไร้อักษร
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.104 - สมุดฟ้าไร้อักษร
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.103 - การสูญสลายของสำนักเสวียนหวิน
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.102 - การต่อสู้กับสำนักเสวียนหวินอีกครั้ง
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.101 - สายลมพัดผ่าน
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.100 - ความผิดพลาดเพียงชั่วขณะ ถือเป็นความผิดพลาดตลอดไป
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.99 - หลอมหัวใจพสุธา
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.98 - การช่วงชิงหัวใจพสุธา
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.97 - การชำระล้างกระบี่
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.96 - จูเยียน
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.95 - สนามของผู้แข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.94 - การปรากฏของแอ่งชำระกระบี่
By ZyvX , on 2017-10-29
Ch.93 - ราชันเยี่ยจง
By ZyvX , on 2017-09-17
Ch.92 - ผืนป่า
By ZyvX , on 2017-09-17
Ch.91 - ทางเลือกและความลับ
By ZyvX , on 2017-09-17
Ch.90 - สังหาร
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.89 - การปะทะของมนต์ตราเทพ
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.88 - การปะทะของผู้แข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.87 - เตาเผาไหม้เฟินหวิน
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.86 - ไพ่ตายของแต่ละฝ่าย
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.85 - ความแข็งแกร่งของอินทรีย์ทอง
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.84 - ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.83 - ล่อเสือออกจากถ้ำ
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.82 - กระบี่ดำ
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.81 - ท่านผู้นั้น หลุมฝังกระบี่
By ZyvX , on 2017-08-31
Ch.80 - สมบัติที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้
By ZyvX , on 2017-07-12
Ch.79 - ศึกใหญ่กับสุดยอดอัจฉริยะเผ่าปีก
By ZyvX , on 2017-07-12
Ch.78 - เด็กหนุ่มผู้ปิดกั้นเส้นทาง
By ZyvX , on 2017-07-12
Ch.77 - หลุมฝังสุดยอดกระบี่
By ZyvX , on 2017-07-12
Ch.76 - สุดยอดกระบี่
By ZyvX , on 2017-07-12
Ch.75 - เข้าสู่ส่วนลึกต่อไป
By ZyvX , on 2017-07-12
Ch.74 - รวมตัวอีกครั้ง
By ZyvX , on 2017-07-11
Ch.73 - เข้าสู่หุบเขากระบี่
By ZyvX , on 2017-07-11
Ch.72 - การปะทะกันของความขัดแย้ง
By ZyvX , on 2017-07-11
Ch.71 - การรวมตัวของยอดฝีมือ
By ZyvX , on 2017-06-04
Ch.70 - ประกาศสงคราม
By ZyvX , on 2017-06-04
Ch.69 - ตามไปถึงที่
By ZyvX , on 2017-06-04
Ch.68 - หล่อหลอมสมบัติมังกร
By ZyvX , on 2017-06-04
Ch.67 - แย่งชิงสมบัติ
By ZyvX , on 2017-06-04
Ch.66 - สมบัติมังกรโลหิตแท้
By ZyvX , on 2017-06-04
Ch.65 - หุบเขาโลหิตมังกร
By ZyvX , on 2017-06-04
Ch.64 - เสี่ยวหลุน
By ZyvX , on 2017-06-04
Ch.63 - ราชัน ปะทะ ตราผนึกนภา
By ZyvX , on 2017-05-30
Ch.62 - ต่อสู้ตัดสินครั้งใหญ่
By ZyvX , on 2017-05-30
Ch.61 - แดนแสงแห่งพุทธะ
By ZyvX , on 2017-05-30
Ch.60 - ไปหาถึงที่
By ZyvX , on 2017-05-20
Ch.59 - ลานสังหาร
By ZyvX , on 2017-05-20
Ch.58 - ตราผนึกนภา
By ZyvX , on 2017-05-20
Ch.57 - จุดสิ้นสุดของบ่วงมายาโลหิต
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.56 - การแลกเปลี่ยน
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.55 - ระดับเซียน ?
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.54 - ห้วงความมืดมิด
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.53 - คัมภีร์เซียนโลหิต
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.52 - แย่งชิงตำนาน
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.51 - การต่อสู้อันวุ่นวาย
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.50 - วิหารแห่งสวรรค์
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.49 - เศษเล็กเศษน้อย
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.48 - ร่วมมือ
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.47 - สมบัติของผู้ชนะ
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.46 - การเปิดขึ้นมาของบ่วงมายาโลหิต
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.45 - ขุมกำลังอันแข็งแกร่ง
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.44 - หาที่ตาย
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.43 - การปะทะกันอีกครั้งของยอดอัจฉริยะ
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.42 - การคำนวณแกะอ้วน
By ZyvX , on 2017-05-18
Ch.41 - โหยวเหลียน
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.40 - ฆ่าฟัน
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.39 - ต่อสู้กับเสวี่ยซินอีกครั้ง
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.38 - ความสำเร็จขอบเขตระดับพสุธา
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.37 - ใจกลางอาราม
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.36 - ประตูชั้นที่สอง
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.35 - สุดยอดความวุ่นวาย
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.34 - หุบเขาหยินหยาง
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.33 - การปะทะของยอดอัจฉริยะ
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.32 - สามประตูหวนคืน
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.31 - ประเด็น
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.30 - กดดันเสวี่ยซิน
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.29 - บ่วงมายาโลหิต
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.28 - รังสีแห่งความตายบนเกาะหลิงเต่า
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.27 - ค่ายกลบนเกาะหลิงเต่า
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.26 - ความตื่นเต้นแต่ละก้าว
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.25 - อันตรายท่ามกลางท้องทะเล
By ZyvX , on 2017-05-16
Ch.24 - คนคุ้นเคยและบททดสอบ
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.23 - ภูเขามายาโลหิต
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.22 - ทะเลเลือด
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.21 - เปิดทางสู่สมรภูมิ
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.20 - บันไดเลือดเนื้อ
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.19 - เวลาที่ใกล้เข้ามา
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.18 - หนึ่งหนแห่งวาสนา
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.17 - ถังกู่ผู้ไม่ได้รับเชิญ
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.16 - คลื่นลมภายในเมือง
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.15 - เมืองฮวงกู่
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.14 - เวลาที่ใกล้เข้ามา
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.13 - ปิดพิธีชั่วคราว
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.12 - ค่ายกลสังหารไร้นาม
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.11 - ร่วมมือเพื่อศักดิ์ศรี
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.10 - ร่วมมือ
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.9 - ฆ่าสังหาร
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.8 - การต่อสู้กับหวินหลิน
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.7 - ลานประลองเป็นตาย
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.6 - จบพิธี
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.5 - ความก้าวหน้าระหว่างต่อสู้
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.4 - การจ่ายของเสวียนหงส์
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.3 - การพักผ่อน
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.2 - สงครามโลหิต
By ZyvX , on 2017-05-13
Ch.1 - กดดันชายหน้าบวม
By ZyvX , on 2017-05-13

Post from visitors
SOCIAL NETWORK COMMENTS
Editor's message
SUGGESTED REVIEW
Under construction
ข้อควรระวังในการ Comment
1.เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม หยาบคายได้เล็กน้อย (เข้าใจว่าอิน Lol)
2.ไม่พาดพิงถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใด โดยไม่จำเป็น
3.ห้ามโพสลิ้งค์ไปยังเวปภายนอก เช่นแจกไฟล์ แปลอิ้ง
4.ห้าม Spoiled ยกเว้นมีคนถาม (ใส่จุดเคาะบรรทัดลงไปเยอะ ๆ เพื่อซ่อนสปอยล์ด้วยครับ)

หากพบเห็นการ Spoil หรือไม่เหมาะสม รบกวนแจ้งที่ Inbox Fan Page ครับ


NEKOPOST.NET