NEKOPOST.NET


[นิยายแปล] ปราชญ์เทพเกิดใหม่ไปเป็นตราไร้ค่า
  Author Shinko Shoto (進行諸島)
  Artist Kazabana Huuka (風花風花)
  Website http://ncode.syosetu.com/n5712dr/
  Status Active
  Release Date 2017-05-09
  Last Update 2019-10-08
  View 1,503,399
Category: action, adventure, comedy, fantasy, romance, slice_of_life
 จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปราชญ์ฝีมือระดับเทพ ยังไม่พอใจกับความเทพ เลยไปเกิดใหม่จะได้เทพกว่าเดิม  

[นิยายแปล] ปราชญ์เทพเกิดใหม่ไปเป็นตราไร้ค่า
  Author Shinko Shoto (進行諸島)
  Artist Kazabana Huuka (風花風花)
  Website http://ncode.syosetu.com/n5712dr/
  Status Active
  Release Date 2017-05-09
  Last Update 2019-10-08
  View 1,503,399

 จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปราชญ์ฝีมือระดับเทพ ยังไม่พอใจกับความเทพ เลยไปเกิดใหม่จะได้เทพกว่าเดิม  

Project chapters
Ch.340 - ปราชญ์เทพ, ถูกมองตัวตนออก
By miyanaga saki , on 2020-03-17
Ch.339 - ปราชญ์เทพ, ทำให้ระลึกถึงอดีต
By miyanaga saki , on 2020-03-03
Ch.338 - ปราชญ์เทพ, ให้ฟื้นฟูไป
By miyanaga saki , on 2020-02-20
Ch.337 - ปราชญ์เทพ, เป็นตัวหมากสละชีพ
By miyanaga saki , on 2020-02-18
Ch.336 - ปราชญ์เทพ, ถูกมองตัวตนออก
By miyanaga saki , on 2020-02-11
Ch.335 - ปราชญ์เทพ, ใช้เวทเฉพาะตัว
By miyanaga saki , on 2020-02-04
Ch.334 - ปราชญ์เทพ, ยั่วยุมังกร
By miyanaga saki , on 2020-01-28
Ch.333 - ปราชญ์เทพ, ทำให้ระวัง
By miyanaga saki , on 2020-01-21
Ch.332 - อพยพซะ
By miyanaga saki , on 2020-01-13
Ch.331 - ปราชญ์เทพ, ไม่ถูกสนใจ
By miyanaga saki , on 2020-01-07
Ch.330 - ปราชญ์เทพ, คาดเดา
By miyanaga saki , on 2020-01-06
Ch.329 - ปราชญ์เทพ, ถูกตั้งเป็นผู้บัญชาการ
By miyanaga saki , on 2019-12-24
Ch.328 - ปราชญ์เทพ, ถูกทำเหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่ากลัว
By miyanaga saki , on 2019-12-17
Ch.327 - ปราชญ์เทพ, แพร่เชื้อความไร้สามัญสำนึก
By miyanaga saki , on 2019-12-16
Ch.326 - ปราชญ์เทพ, กลับเมืองหลวง
By miyanaga saki , on 2019-12-10
Ch.325 - ปราชญ์เทพ, เลือกแผนการ
By miyanaga saki , on 2019-12-03
Ch.324 - ปราชญ์เทพ, นึกถึงอดีต
By miyanaga saki , on 2019-12-02
Ch.323 - ปราชญ์เทพ, เข้าใจลูกเล่นของศัตรู
By miyanaga saki , on 2019-11-27
Ch.322 - ปราชญ์เทพ, งุนงง
By miyanaga saki , on 2019-11-19
Ch.321 - ปราชญ์เทพ, ควบคุมสายมังกร
By miyanaga saki , on 2019-11-18
Ch.320 - ปราชญ์เทพ, รับพลังเวทจากสายมังกร
By miyanaga saki , on 2019-11-12
Ch.319 - ปราชญ์เทพ, ซื้อเวลา
By miyanaga saki , on 2019-11-11
Ch.318 - ปราชญ์เทพ, เผชิญหน้าปีศาจ
By miyanaga saki , on 2019-11-05
Ch.317 - ปราชญ์เทพ, ออกคำสั่ง
By miyanaga saki , on 2019-10-29
Ch.316 - ปราชญ์เทพ, ถูกท้าสู้
By miyanaga saki , on 2019-10-28
Ch.315 - ปราชญ์เทพ, พบศัตรู
By miyanaga saki , on 2019-10-22
Ch.314 - ปราชญ์เทพ, พบสถานที่น่าสงสัย
By miyanaga saki , on 2019-10-21
Ch.313 - ปราชญ์เทพ, เจอคนที่คาดไม่ถึง
By miyanaga saki , on 2019-10-16
Ch.312 - ปราชญ์เทพ, มุ่งลงใต้
By miyanaga saki , on 2019-10-08
Ch.311 - ปราชญ์เทพ, ยืนยันข้อมูล
By miyanaga saki , on 2019-10-07
Ch.310 - ปราชญ์เทพ, ให้คำแนะนำ
By miyanaga saki , on 2019-10-01
Ch.309 - ปราชญ์เทพ, ตรวจดูการฝึกต่อสู้
By miyanaga saki , on 2019-09-30
Ch.308 - ปราชญ์เทพ, ได้ฟังกลยุทธ์
By miyanaga saki , on 2019-09-25
Ch.307 - ปราชญ์เทพ, เลือกแผนการ
By miyanaga saki , on 2019-09-23
Ch.306 - ปราชญ์เทพ, หาอาวุธ
By miyanaga saki , on 2019-09-17
Ch.305 - ปราชญ์เทพ, เพิ่มโอกาสชนะ
By miyanaga saki , on 2019-09-16
Ch.304 - ปราชญ์เทพ, ค้นพบการมีอยู่ของศัตรูรายต่อไป
By miyanaga saki , on 2019-09-10
Ch.303 - ปราชญ์เทพ, แกะความภาษาเวทโบราณ
By miyanaga saki , on 2019-09-09
Ch.302 - ปราชญ์เทพ, รวบรวมข้อมูล
By miyanaga saki , on 2019-09-03
Ch.301 - ปราชญ์เทพ, หาเบาะแส
By miyanaga saki , on 2019-09-02
Ch.300 - ปราชญ์เทพ, กลับเมืองหลวง
By miyanaga saki , on 2019-08-27
Ch.299 - ปราชญ์เทพ, เลื่อนขึ้น
By miyanaga saki , on 2019-08-26
Ch.298 - ปราชญ์เทพ, รู้ถึงวิธีแยกแยะจากตัวปลอม
By miyanaga saki , on 2019-08-20
Ch.297 - ปราชญ์เทพ, ได้ยินข่าวลือเรื่องตัวปลอม
By miyanaga saki , on 2019-08-19
Ch.296 - ปราชญ์เทพ, ถึงกิลด์อันแสนจะว่างเปล่า
By miyanaga saki , on 2019-08-13
Ch.295 - ปราชญ์เทพ, กลับ
By miyanaga saki , on 2019-08-06
Ch.294 - ปราชญ์เทพ, เปลี่ยนกลับคืน
By miyanaga saki , on 2019-08-05
Ch.293 - ปราชญ์เทพ, คืนชีพ
By miyanaga saki , on 2019-07-31
Ch.292 - ปราชญ์เทพ, ผสานรวมเวท
By miyanaga saki , on 2019-07-30
Ch.291 - ปราชญ์เทพ, ลุยฝ่า
By miyanaga saki , on 2019-07-25
Ch.290 - ปราชญ์เทพ, เผชิญกับฝูง
By miyanaga saki , on 2019-07-24
Ch.289 - ปราชญ์เทพ, ไปดูสถานที่
By miyanaga saki , on 2019-07-23
Ch.288 - ปราชญ์เทพ, ถามหาตำแหน่ง
By miyanaga saki , on 2019-07-16
Ch.287 - ปราชญ์เทพ, วางบ่วง
By miyanaga saki , on 2019-07-15
Ch.286 - ปราชญ์เทพ, หาตัวศัตรู
By miyanaga saki , on 2019-07-13
Ch.285 - ปราชญ์เทพ, กำจัดร่างทดลอง
By miyanaga saki , on 2019-07-09
Ch.284 - ปราชญ์เทพ, สู้กับร่างทดลอง
By miyanaga saki , on 2019-07-08
Ch.283 - ปราชญ์เทพ, พังเวที
By miyanaga saki , on 2019-07-02
Ch.282 - ปราชญ์เทพ, มองออกถึงจุดอ่อนศัตรู
By miyanaga saki , on 2019-07-01
Ch.281 - ปราชญ์เทพ, ปะทะร่างทดลอง
By miyanaga saki , on 2019-06-25
Ch.280 - ปราชญ์เทพ, เข้าท้าทายการทดลอง
By miyanaga saki , on 2019-06-24
Ch.279 - ปราชญ์เทพ, นั่งรถขนส่ง
By miyanaga saki , on 2019-06-17
Ch.278 - ปราชญ์เทพ, เตรียมวิธีรับมือ
By miyanaga saki , on 2019-06-11
Ch.277 - ปราชญ์เทพ, วิเคราะห์วงเวท
By miyanaga saki , on 2019-06-10
Ch.276 - ปราชญ์เทพ, เป็นผู้ให้ความร่วมมือ
By miyanaga saki , on 2019-06-04
Ch.275 - ปราชญ์เทพ, สู้กับ"ร่างทดลองสมบูรณ์แบบ"
By miyanaga saki , on 2019-05-28
Ch.274 - ปราชญ์เทพ, คุยกับตัวการ
By miyanaga saki , on 2019-05-22
Ch.273 - ปราชญ์เทพ, อ่านการจู่โจม
By miyanaga saki , on 2019-05-21
Ch.272 - ปราชญ์เทพ, สู้กับผู้ใช้หอก
By miyanaga saki , on 2019-05-14
Ch.271 - ปราชญ์เทพ, เชิญชวนมาทำกิจกรรม
By miyanaga saki , on 2019-05-12
Ch.270 - ปราชญ์เทพ, สู้กับวิชาดาบสายเก่า
By miyanaga saki , on 2019-05-07
Ch.269 - ปราชญ์เทพ, สร้างเงื่อนไข
By miyanaga saki , on 2019-04-30
Ch.268 - เผชิญหน้า
By miyanaga saki , on 2019-04-29
Ch.267 - ปราชญ์เทพ, บรรลุเป้า
By miyanaga saki , on 2019-04-25
Ch.266 - ปราชญ์เทพ, รับคำขอ
By miyanaga saki , on 2019-04-24
Ch.265 - ปราชญ์เทพ, เจรจา
By miyanaga saki , on 2019-04-23
Ch.264 - ปราชญ์เทพ, รู้สึกถึงความผิดปกติ
By miyanaga saki , on 2019-04-16
Ch.263 - ปราชญ์เทพ, ไปหา
By miyanaga saki , on 2019-04-09
Ch.262 - ปราชญ์เทพ, ฟังสถานการณ์
By miyanaga saki , on 2019-04-02
Ch.261 - ปราชญ์เทพ, จบการต่อสู้
By miyanaga saki , on 2019-03-28
Ch.260 - ปราชญ์เทพ, ถามหาเป้าหมาย
By miyanaga saki , on 2019-03-21
Ch.259 - ปราชญ์เทพ, ต่อสู้เพียงลำพัง
By miyanaga saki , on 2019-03-20
Ch.258 - พลิกกลับความได้เปรียบทางจำนวน
By miyanaga saki , on 2019-03-19
Ch.257 - หมุนกวาดไปทั่ว
By miyanaga saki , on 2019-03-14
Ch.256 - ปราชญ์เทพ, ควบคุมกระแสการต่อสู้
By miyanaga saki , on 2019-03-08
Ch.255 - ปราชญ์เทพ, โดนเลือกเป็นผู้ท้าชิง
By miyanaga saki , on 2019-03-05
Ch.254 - ปราชญ์เทพ, มาถึงสถานที่ต่อสู้ตัดสิน
By miyanaga saki , on 2019-02-27
Ch.253 - ปราชญ์เทพ, ฝึกฝนเสร็จ
By miyanaga saki , on 2019-02-22
Ch.252 - ปราชญ์เทพ, ขจัดอสูร
By miyanaga saki , on 2019-02-21
Ch.251 - ปราชญ์เทพ, ซื้อเวลาซ่อม
By miyanaga saki , on 2019-02-15
Ch.250 - ปราชญ์เทพ, นำเสนอขณะพัง
By miyanaga saki , on 2019-02-12
Ch.249 - ปราชญ์เทพ, เขียนลงเอกสาร
By miyanaga saki , on 2019-02-08
Ch.248 - ปราชญ์เทพ, ขายวัตถุดิบ
By miyanaga saki , on 2019-02-05
Ch.247 - ปราชญ์เทพ, เอาวัตถุดิบมาส่ง
By miyanaga saki , on 2019-02-01
Ch.246 - ปราชญ์เทพ, กลับขึ้นสู่บนดิน
By miyanaga saki , on 2019-01-29
Ch.245 - ปราชญ์เทพ, ฝึกฝนๆ
By miyanaga saki , on 2019-01-26
Ch.244 - ปราชญ์เทพ, ฝึกฝน
By miyanaga saki , on 2019-01-22
Ch.243 - ปราชญ์เทพ, สอนการควบคุมเวท
By miyanaga saki , on 2019-01-21
Ch.242 - ปราชญ์เทพ, ล่าไป
By miyanaga saki , on 2019-01-19
Ch.241 - ปราชญ์เทพ, เจองานก่อสร้างอย่างชุ่ยๆ
By miyanaga saki , on 2019-01-15
Ch.240 - ปราชญ์เทพ, ดึงความสนใจของศัตรู
By miyanaga saki , on 2019-01-14
Ch.239 - ปราชญ์เทพ, ถึงจุดฟาร์มมอน
By miyanaga saki , on 2019-01-10
Ch.238 - ปราชญ์เทพ, พบศัตรูเข้มแข็ง
By miyanaga saki , on 2019-01-05
Ch.237 - ปราชญ์เทพ, ลงดันเจี้ยน
By miyanaga saki , on 2019-01-03
Ch.236 - ประเมินต่ำไป
By miyanaga saki , on 2018-12-28
Ch.235 - ปราชญ์เทพ, มาถึงเมืองดันเจี้ยนอันแท้จริง
By miyanaga saki , on 2018-12-26
Ch.234 - ปราชญ์เทพ, หาจุดเหมาะๆ
By miyanaga saki , on 2018-12-22
Ch.233 - ปราชญ์เทพ, ใช้ไพ่เด็ด
By miyanaga saki , on 2018-12-19
Ch.232 - ปราชญ์เทพ, ชะล้าง
By miyanaga saki , on 2018-12-15
Ch.231 - ปราชญ์เทพ, เจอหนังสือ
By miyanaga saki , on 2018-12-12
Ch.230 - คนที่คาดถึงโผล่ออกมาแล้ว
By miyanaga saki , on 2018-12-11
Ch.229 - ปราชญ์เทพ, แสร้งทำเป็นมิตร
By miyanaga saki , on 2018-12-03
Ch.228 - ปราชญ์เทพ, เตรียมบุก
By miyanaga saki , on 2018-12-01
Ch.227 - ปราชญ์เทพ, พบสถานที่
By miyanaga saki , on 2018-11-28
Ch.226 - ปราชญ์เทพ, ใช้ประโยชน์จากทางลับ
By miyanaga saki , on 2018-11-27
Ch.225 - ปราชญ์เทพ, พบต้นกำเนิดพิษ
By miyanaga saki , on 2018-11-26
Ch.224 - ปราชญ์เทพ, เฝ้ารอ
By miyanaga saki , on 2018-11-24
Ch.223 - ปราชญ์เทพ, ถึงเมืองแปลกๆ
By miyanaga saki , on 2018-11-23
Ch.222 - ปราชญ์เทพ, ดื่มพิษ
By miyanaga saki , on 2018-11-22
Ch.221 - ปราชญ์เทพ, จุดระเบิด
By miyanaga saki , on 2018-11-21
Ch.220 - ปราชญ์เทพ, เค้นข้อมูล
By miyanaga saki , on 2018-11-20
Ch.219 - ปราชญ์เทพ, แอบเข้าสำเร็จ
By miyanaga saki , on 2018-11-19
Ch.218 - ปราชญ์เทพ, เจอกล่อง
By miyanaga saki , on 2018-11-18
Ch.217 - ปราชญ์เทพ, ปลดกับดัก
By miyanaga saki , on 2018-11-17
Ch.216 - ปราชญ์เทพ, ถูกแพร่ข่าวลือผิดๆ
By miyanaga saki , on 2018-11-16
Ch.215 - ปราชญ์เทพ, หลบเลี่ยงงานเลี้ยง
By miyanaga saki , on 2018-11-15
Ch.214 - ปราชญ์เทพ, ตกใจ
By miyanaga saki , on 2018-11-14
Ch.213 - ปราชญ์เทพ, พัวพันกับไอ้บ้าตรารุ่งโรจน์
By miyanaga saki , on 2018-11-13
Ch.212 - ปราชญ์เทพ, ข้ามแม่น้ำ
By miyanaga saki , on 2018-11-12
Ch.211 - ปราชญ์เทพ, รับยศ
By miyanaga saki , on 2018-11-11
Ch.210 - ปราชญ์เทพ, ลงสถานที่
By miyanaga saki , on 2018-11-10
Ch.209 - ปราชญ์เทพ, ร่วมประชุมแผน
By miyanaga saki , on 2018-11-09
Ch.208 - ปราชญ์เทพ, พักผ่อน
By miyanaga saki , on 2018-11-08
Ch.207 - ปราชญ์เทพ, เข้าพบ
By miyanaga saki , on 2018-11-06
Ch.206 - ปราชญ์เทพ, ตรวจสถานที่
By miyanaga saki , on 2018-09-09
Ch.205 - ปราชญ์เทพ, ฟื้นฟู
By miyanaga saki , on 2018-08-28
Ch.204 - ปราชญ์เทพ, ผลาญพลังชีพ
By miyanaga saki , on 2018-08-27
Ch.203 - ปราชญ์เทพ, รอเวลา
By miyanaga saki , on 2018-08-22
Ch.202 - รูรี่อัลมา, ได้ดาบเวท
By miyanaga saki , on 2018-08-22
Ch.201 - รูรี่อัลมา, วิ่งโร่หาดาบเวท
By miyanaga saki , on 2018-08-14
Ch.200 - ปราชญ์เทพ, ยื้อเวลา
By miyanaga saki , on 2018-08-08
Ch.199 - ปราชญ์เทพ, ตรวจ
By miyanaga saki , on 2018-08-07
Ch.198 - ปราชญ์เทพ, แยกแยะ
By miyanaga saki , on 2018-08-01
Ch.197 - ปราชญ์เทพ, ปรับสภาพ
By miyanaga saki , on 2018-07-31
Ch.196 - ปราชญ์เทพ, ยาวจังเลยนะ
By miyanaga saki , on 2018-07-24
Ch.195 - ปราชญ์เทพ, หยิบฉวยโอกาส
By miyanaga saki , on 2018-07-03
Ch.194 - ปราชญ์เทพ, ปลอมปนของเทียม
By miyanaga saki , on 2018-06-27
Ch.193 - ปราชญ์เทพ, ถลุง
By miyanaga saki , on 2018-06-16
Ch.192 - ปราชญ์เทพ, รับคำสั่ง
By miyanaga saki , on 2018-06-12
Ch.191 - ปราชญ์เทพ, แอบเข้า
By miyanaga saki , on 2018-06-03
Ch.190 - ปราชญ์เทพ, เล็ดลอดเข้าไป
By miyanaga saki , on 2018-05-22
Ch.189 - ปราชญ์เทพ, สาป
By miyanaga saki , on 2018-05-15
Ch.188 - ปราชญ์เทพ, เบี่ยงเบนความสนใจ
By miyanaga saki , on 2018-04-30
Ch.187 - ปราชญ์เทพ, ถูกแอบตาม
By miyanaga saki , on 2018-04-20
Ch.186 - ปราชญ์เทพ, รับใบผ่านทาง
By miyanaga saki , on 2018-04-17
Ch.185 - ปราชญ์เทพ, มอบตำรา
By miyanaga saki , on 2018-04-10
Ch.184 - ปราชญ์เทพ, รับการทดสอบ
By miyanaga saki , on 2018-04-09
Ch.183 - ปราชญ์เทพ, เฝ้าดูการเจรจา
By miyanaga saki , on 2018-04-07
Ch.182 - ปราชญ์เทพ, รับการโจมตี
By miyanaga saki , on 2018-03-31
Ch.181 - ปราชญ์เทพ, บุกเข้าไปในฝูง
By miyanaga saki , on 2018-03-26
Ch.180 - ปราชญ์เทพ, มอบหมายบทบาท
By miyanaga saki , on 2018-03-23
Ch.179 - ปราชญ์เทพ, เข้าสู่ทุ่งราบ
By miyanaga saki , on 2018-03-16
Ch.178 - ปราชญ์เทพ, หาร่องรอย
By miyanaga saki , on 2018-03-15
Ch.177 - ปราชญ์เทพ, เอาเกราะออก
By miyanaga saki , on 2018-03-10
Ch.176 - ปราชญ์เทพ, เลือกคำขอ
By miyanaga saki , on 2018-03-09
Ch.175 - ปราชญ์เทพ, เพิ่มแรงค์
By miyanaga saki , on 2018-02-26
Ch.174 - ปราชญ์เทพ, ล่าอย่างมีประสิทธิภาพ
By miyanaga saki , on 2018-02-09
Ch.173 - ปราชญ์เทพ, ออกจากประเทศ
By miyanaga saki , on 2018-01-28
Ch.172 - ปราชญ์เทพ, มากับแผนการ
By miyanaga saki , on 2018-01-26
Ch.171 - ปราชญ์เทพ, ช่วยก่อสร้างป้อมปราการ
By miyanaga saki , on 2018-01-15
Ch.170 - ปราชญ์เทพ, ได้รับความร่วมมือ
By miyanaga saki , on 2018-01-11
Ch.169 - ปราชญ์เทพ, กลับเมืองหลวง
By miyanaga saki , on 2017-12-29
Ch.168 - ปราชญ์เทพ, วางแผนออกสำรวจ
By miyanaga saki , on 2017-12-23
Ch.167 - ปราชญ์เทพ, คุยกับศัตรู
By miyanaga saki , on 2017-12-19
Ch.166 - ปราชญ์เทพ, พิชิต
By miyanaga saki , on 2017-11-26
Ch.165 - ปราชญ์เทพ, มองทะลุแผนการ
By miyanaga saki , on 2017-11-24
Ch.164 - ปราชญ์เทพ, อ่านทางเคลื่อนไหว
By miyanaga saki , on 2017-11-21
Ch.163 - ปราชญ์เทพ, ดักฟัง
By miyanaga saki , on 2017-11-16
Ch.162 - ปราชญ์เทพ, นำกลับมาใช้ใหม่
By miyanaga saki , on 2017-11-10
Ch.161 - ปราชญ์เทพ, ขุดสายมังกร
By miyanaga saki , on 2017-11-08
Ch.160 - ปราชญ์เทพ, บอกแผน
By miyanaga saki , on 2017-11-02
Ch.159 - ปราชญ์เทพ, ควบคุมลม
By miyanaga saki , on 2017-10-28
Ch.158 - ปราชญ์เทพ, ปกป้องบาเรีย
By miyanaga saki , on 2017-10-26
Ch.157 - ปราชญ์เทพ, ประดับประดา
By miyanaga saki , on 2017-10-22
Ch.156 - ปราชญ์เทพ, เสริมกำแพง
By miyanaga saki , on 2017-10-21
Ch.155 - ปราชญ์เทพ, เจอมอนไม่ธรรมดา
By miyanaga saki , on 2017-10-20
Ch.154 - ปราชญ์เทพ, ช่วยให้หนี
By miyanaga saki , on 2017-10-19
Ch.153 - ปราชญ์เทพ, ออกสมมุติฐาน
By miyanaga saki , on 2017-10-18
Ch.152 - ปราชญ์เทพ, จับกุม
By miyanaga saki , on 2017-10-17
Ch.151 - ปราชญ์เทพ, แสดงตน
By miyanaga saki , on 2017-10-16
Ch.150 - ปราชญ์เทพ, บุกทะลวง
By miyanaga saki , on 2017-10-15
Ch.149 - ปราชญ์เทพ, ได้รับอนุญาต
By miyanaga saki , on 2017-10-14
Ch.148 - ปราชญ์เทพ, ทำตัวเป็นมิตร
By miyanaga saki , on 2017-10-13
Ch.147 - ปราชญ์เทพ, ฟังคำแนะนำ
By miyanaga saki , on 2017-10-12
Ch.146 - ปราชญ์เทพ, ทดสอบดู
By miyanaga saki , on 2017-10-11
Ch.145 - ปราชญ์เทพ, อธิบายสถานการณ์
By miyanaga saki , on 2017-10-10
Ch.144 - ปราชญ์เทพ, ยอมแพ้
By miyanaga saki , on 2017-10-09
Ch.143 - ปราชญ์เทพ, ปรับแก้วงเวท
By miyanaga saki , on 2017-10-08
Ch.142 - ปราชญ์เทพ, มองหามอน
By miyanaga saki , on 2017-10-07
Ch.141 - ปราชญ์เทพ, ทำตามคำแนะนำ
By miyanaga saki , on 2017-10-06
Ch.140 - ปราชญ์เทพ, ส่งจดหมายออก
By miyanaga saki , on 2017-10-05
Ch.139 - ปราชญ์เทพ, กลายเป็นคนนำ
By miyanaga saki , on 2017-10-04
Ch.138 - ปราชญ์เทพ, รักษา
By miyanaga saki , on 2017-10-03
Ch.137 - ปราชญ์เทพ, ถูกเรียก
By miyanaga saki , on 2017-10-02
Ch.136 - ปราชญ์เทพ, ได้ข้อมูล
By miyanaga saki , on 2017-10-01
Ch.135 - ปราชญ์เทพ, งุนงง
By miyanaga saki , on 2017-09-30
Ch.134 - ปราชญ์เทพ, ร่วงหล่น
By miyanaga saki , on 2017-09-29
Ch.133 - ปราชญ์เทพ, ยืนนิ่ง
By miyanaga saki , on 2017-09-28
Ch.132 - ปราชญ์เทพ, ดูต้นทาง
By miyanaga saki , on 2017-09-27
Ch.131 - ปราชญ์เทพ, ถูกรักษาระยะห่าง
By miyanaga saki , on 2017-09-26
Ch.130 - ปราชญ์เทพ, ออกเดินทาง
By miyanaga saki , on 2017-09-25
Ch.129 - ปราชญ์เทพ, เลี่ยงการยุบสลายตัว
By miyanaga saki , on 2017-09-24
Ch.128 - ปราชญ์เทพ, เสนอราคา
By miyanaga saki , on 2017-09-23
Ch.127 - ปราชญ์เทพ, ถูกปฏิเสธการทำนิติกรรม
By miyanaga saki , on 2017-09-22
Ch.126 - ปราชญ์เทพ, ชำแหละแยกส่วน
By miyanaga saki , on 2017-09-21
Ch.125 - ปราชญ์เทพ, โจมตีต่อเนื่อง
By miyanaga saki , on 2017-09-20
Ch.124 - ปราชญ์เทพ, สวนกลับ
By miyanaga saki , on 2017-09-19
Ch.123 - ปราชญ์เทพ, ดึงความมุ่งร้าย
By miyanaga saki , on 2017-09-18
Ch.122 - ปราชญ์เทพ, ช่วยให้พัฒนา
By miyanaga saki , on 2017-09-17
Ch.121 - ปราชญ์เทพ, หาสิ่งผิดปกติ
By miyanaga saki , on 2017-09-16
Ch.120 - ปราชญ์เทพ, ช่วยการล่าถอย
By miyanaga saki , on 2017-09-15
Ch.119 - ปราชญ์เทพ, ให้ผู้นำจัดการ
By miyanaga saki , on 2017-09-14
Ch.118 - ปราชญ์เทพ, วางกับดัก
By miyanaga saki , on 2017-09-13
Ch.117 - ปราชญ์เทพ, สังเกตการณ์
By miyanaga saki , on 2017-09-12
Ch.116 - ปราชญ์เทพ, รอดู
By miyanaga saki , on 2017-09-11
Ch.115 - ปราชญ์เทพ, ปล่อยให้หนี
By miyanaga saki , on 2017-09-10
Ch.114 - ปราชญ์เทพ, กวาดล้าง
By miyanaga saki , on 2017-09-09
Ch.113 - ปราชญ์เทพ, หายตัว
By miyanaga saki , on 2017-09-08
Ch.112 - โรงเรียนที่สอง, พิชิตปีศาจ
By miyanaga saki , on 2017-09-07
Ch.111 - โรงเรียนที่สอง, สู้ปีศาจ
By miyanaga saki , on 2017-09-06
Ch.110 - ทีมมาติอัส, การต่อสู้ที่ไม่มีมาติอัส
By miyanaga saki , on 2017-09-05
Ch.109 - ปราชญ์เทพ, ส่งออก
By miyanaga saki , on 2017-09-04
Ch.108 - ปราชญ์เทพ, ไร้เหตุผล
By miyanaga saki , on 2017-09-03
Ch.107 - ปราชญ์เทพ, ขุด
By miyanaga saki , on 2017-09-02
Ch.106 - ปราชญ์เทพ, ตั้งใจลบล้างอดีตอันดำมืด
By miyanaga saki , on 2017-09-01
Ch.105 - ปราชญ์เทพ, ถูกขุดคุ้ยอดีตอันดำมืด
By miyanaga saki , on 2017-08-31
Ch.104 - ปราชญ์เทพ, ใช้บาเรียเวทแบบผิดๆ
By miyanaga saki , on 2017-08-30
Ch.103 - ปราชญ์เทพ, อธิบาย
By miyanaga saki , on 2017-08-29
Ch.102 - ปราชญ์เทพ, คิดถึงส่วนประกอบ
By miyanaga saki , on 2017-08-28
Ch.101 - ปราชญ์เทพ, ขึ้นหิ้ง
By miyanaga saki , on 2017-08-27
Ch.100 - ปราชญ์เทพ, ปรับสภาพและปรับปรุง
By miyanaga saki , on 2017-08-26
Ch.99 - ปราชญ์เทพ, แนะนำให้เปลี่ยนอาวุธ
By miyanaga saki , on 2017-08-25
Ch.98 - ปราชญ์เทพ, บริการบำรุงสถานที่ฝึก
By miyanaga saki , on 2017-08-24
Ch.97 - ปราชญ์เทพ, ชักชวน
By miyanaga saki , on 2017-08-23
Ch.96 - ปราชญ์เทพ, ช็อค
By miyanaga saki , on 2017-08-22
Ch.95 - ปราชญ์เทพ, ขัดไปก่อน
By miyanaga saki , on 2017-08-21
Ch.94 - ปราชญ์เทพ, โยนความเกลียดชัง
By miyanaga saki , on 2017-08-20
Ch.93 - ปราชญ์เทพ, เซ็งกับการไร้สามัญสำนึกของคนอื่น
By miyanaga saki , on 2017-08-19
Ch.92 - ปราชญ์เทพ, เตือน
By miyanaga saki , on 2017-08-18
Ch.91 - ปราชญ์เทพ, ระดมพล
By miyanaga saki , on 2017-08-17
Ch.90 - ปราชญ์เทพ, คืนสภาพ
By miyanaga saki , on 2017-08-16
Ch.89 - ปราชญ์เทพ, แผนสูง
By miyanaga saki , on 2017-08-15
Ch.88 - ปราชญ์เทพ, ปล่อยให้อาวุธถูกทำลาย
By miyanaga saki , on 2017-08-14
Ch.87 - ปราชญ์เทพ, สงสารโรงเรียนที่หนึ่ง
By miyanaga saki , on 2017-08-13
Ch.86 - ปราชญ์เทพ, มองทะลุความลวง
By miyanaga saki , on 2017-08-12
Ch.85 - ปราชญ์เทพ, รำลึก
By miyanaga saki , on 2017-08-11
Ch.84 - ปราชญ์เทพ, ซ่อมแซม
By miyanaga saki , on 2017-08-10
Ch.83 - ปราชญ์เทพ, เตือนแล้วนะ ขอดูผลหน่อย
By miyanaga saki , on 2017-08-09
Ch.82 - ปราชญ์เทพ, สำรวจสถานที่
By miyanaga saki , on 2017-08-08
Ch.81 - ปราชญ์เทพ, ปลอมแปลง
By miyanaga saki , on 2017-08-07
Ch.80 - ปราชญ์เทพ, จะลองตรวจสอบ
By miyanaga saki , on 2017-08-06
Ch.79 - ปราชญ์เทพ, ชักชวน
By miyanaga saki , on 2017-08-05
Ch.78.5 - ปราชญ์เทพ, จัดหาเสบียงกลางอากาศ
By miyanaga saki , on 2018-11-07
Ch.78 - ปราชญ์เทพ, ยืนยัน
By miyanaga saki , on 2017-08-04
Ch.77 - ปราชญ์เทพ, ให้ของขวัญ
By miyanaga saki , on 2017-08-03
Ch.76 - ปราชญ์เทพ, ตอบคำถาม
By miyanaga saki , on 2017-08-02
Ch.75 - ปราชญ์เทพ, ลบล้าง
By miyanaga saki , on 2017-08-01
Ch.74 - ปราชญ์เทพ, ฟื้นสภาพ
By miyanaga saki , on 2017-07-31
Ch.73 - ปราชญ์เทพ, โดดลง
By miyanaga saki , on 2017-07-30
Ch.72 - ปราชญ์เทพ, ใส่พิษ
By miyanaga saki , on 2017-07-29
Ch.71 - ปราชญ์เทพ, ถูกมองเป็นของเก๊
By miyanaga saki , on 2017-07-28
Ch.70 - ปราชญ์เทพ, มองทะลุ
By miyanaga saki , on 2017-07-27
Ch.69 - ปราชญ์เทพ, สับครึ่ง
By miyanaga saki , on 2017-07-26
Ch.68 - ปราชญ์เทพ, ซ่อมแซม
By miyanaga saki , on 2017-07-25
Ch.67 - ปราชญ์เทพ, ทราบถึงเหตุแห่งความเสื่อมถอย
By miyanaga saki , on 2017-07-24
Ch.66 - ปราชญ์เทพ, เป็นที่หวาดกลัว
By miyanaga saki , on 2017-07-23
Ch.65 - ปราชญ์เทพ, ถูกลืม
By miyanaga saki , on 2017-07-22
Ch.64 - ปราชญ์เทพ, ให้คนอื่นทำแทน
By miyanaga saki , on 2017-07-21
Ch.63 - ปราชญ์เทพ, ออกแผน
By miyanaga saki , on 2017-07-20
Ch.62 - ปราชญ์เทพ, วางแผน
By miyanaga saki , on 2017-07-19
Ch.61 - ปราชญ์เทพ, ใช้พลังเวทหมด
By miyanaga saki , on 2017-07-18
Ch.60 - ปราชญ์เทพ, หนี
By miyanaga saki , on 2017-07-17
Ch.59 - ปราชญ์เทพ, ผิดหวัง
By miyanaga saki , on 2017-07-16
Ch.58 - ปราชญ์เทพ, ผนึก
By miyanaga saki , on 2017-07-15
Ch.57 - ปราชญ์เทพ, หลบ
By miyanaga saki , on 2017-07-14
Ch.56 - ปราชญ์เทพ, โต้กลับ
By miyanaga saki , on 2017-07-13
Ch.55 - ปราชญ์เทพ, ค้นพบผู้ปองร้าย
By miyanaga saki , on 2017-07-12
Ch.54 - ปราชญ์เทพ, เป็นไปตามสัญญา
By miyanaga saki , on 2017-07-11
Ch.53 - ปราชญ์เทพ, ถูกสงสัย
By miyanaga saki , on 2017-07-10
Ch.52 - ปราชญ์เทพ, ยังไม่เรียนรู้
By miyanaga saki , on 2017-07-09
Ch.51 - ปราชญ์เทพ, เรียนรู้แล้ว
By miyanaga saki , on 2017-07-08
Ch.50 - ปราชญ์เทพ, หาเรื่องตีจ้าวชั้น
By miyanaga saki , on 2017-07-07
Ch.49 - ปราชญ์เทพ, วิ่งตะลุยดันเจี้ยน
By miyanaga saki , on 2017-07-06
Ch.48 - ปราชญ์เทพ, ลุยเดี่ยว
By miyanaga saki , on 2017-07-05
Ch.47 - ปราชญ์เทพ, ตั้งแคมป์
By miyanaga saki , on 2017-07-04
Ch.46.5 - ปราชญ์เทพ, จัดหาอาหารในเขาวงกต
By miyanaga saki , on 2018-06-18
Ch.46 - ปราชญ์เทพ, ใช้อาวุธระยะไกล
By miyanaga saki , on 2017-07-03
Ch.45 - ปราชญ์เทพ, เจออีกแล้ว
By miyanaga saki , on 2017-07-02
Ch.44.5 - SS ปราชญ์เทพ, ไปซื้อของ
By miyanaga saki , on 2018-03-28
Ch.44 - ปราชญ์เทพ, สอนบรรจุเวท
By miyanaga saki , on 2017-07-01
Ch.43 - ปราชญ์เทพ, ถลุงดันเจี้ยน
By miyanaga saki , on 2017-06-30
Ch.42 - ปราชญ์เทพ, ได้ดาบที่ทำขึ้นมาเอง
By miyanaga saki , on 2017-06-29
Ch.41 - ปราชญ์เทพ, ร่างแผน
By miyanaga saki , on 2017-06-28
Ch.40 - ปราชญ์เทพ, เข้าพบพระราชา
By miyanaga saki , on 2017-06-27
Ch.39.5 - เกี่ยวกับตรา
By miyanaga saki , on 2017-06-26
Ch.39 - ปราชญ์เทพ, รู้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์
By miyanaga saki , on 2017-06-26
Ch.38 - ปราชญ์เทพ, สู้กับปีศาจ
By miyanaga saki , on 2017-06-25
Ch.37 - ปราชญ์เทพ, ถูกหาเรื่องวิวาท
By miyanaga saki , on 2017-06-24
Ch.36 - ปราชญ์เทพ, ถูกเลือกเป็นตัวแทน
By miyanaga saki , on 2017-06-23
Ch.35 - ปราชญ์เทพ, ทิ้งระเบิดปูเสฉวน
By miyanaga saki , on 2017-06-22
Ch.34 - ปราชญ์เทพ, จับมอนมือเปล่า
By miyanaga saki , on 2017-06-21
Ch.33 - ปราชญ์เทพ, เสร็จได้โดยไม่ต้องทำลายสนาม
By miyanaga saki , on 2017-06-20
Ch.32 - ปราชญ์เทพ, สร้างธนูกาก
By miyanaga saki , on 2017-06-19
Ch.31 - ปราชญ์เทพ, ตั้งปาร์ตี้สำเร็จ
By miyanaga saki , on 2017-06-18
Ch.30 - ปราชญ์เทพ, หยุดเสียงเบ่งพลัง
By miyanaga saki , on 2017-06-17
Ch.29 - ปราชญ์เทพ, แสดงเวทไร้ร่าย
By miyanaga saki , on 2017-06-16
Ch.28.5 - SS ปราชญ์เทพ, ออกแคมป์
By miyanaga saki , on 2018-03-22
Ch.28 - ปราชญ์เทพ, ต่อรอง
By miyanaga saki , on 2017-06-15
Ch.27 - ปราชญ์เทพ, นึกถึงความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูเวทมนต์
By miyanaga saki , on 2017-06-14
Ch.26 - ปราชญ์เทพ, ถูกครูล้อมรอบ
By miyanaga saki , on 2017-06-13
Ch.25 - ปราชญ์เทพ, ตกเป็นเป้า
By miyanaga saki , on 2017-06-12
Ch.24 - ปราชญ์เทพ, สงสัยกับคำว่า 'คะแนนเต็ม'
By miyanaga saki , on 2017-06-11
Ch.23 - ปราชญ์เทพ, ยอมแพ้เรื่องยิงเป้าด้วยเวท
By miyanaga saki , on 2017-06-10
Ch.22 - ปราชญ์เทพ, พิชิตคนไม่รู้จัก
By miyanaga saki , on 2017-06-09
Ch.21 - ปราชญ์เทพ, ถูกผู้คุมสอบทิ้ง
By miyanaga saki , on 2017-06-08
Ch.20 - ปราชญ์เทพ, สร้างดาบเวท
By miyanaga saki , on 2017-06-07
Ch.19 - ปราชญ์เทพ, รับรู้ว่าขาดประสบการณ์ชีวิต
By miyanaga saki , on 2017-06-06
Ch.18 - ปราชญ์เทพ, สั่งดาบเวท
By miyanaga saki , on 2017-06-05
Ch.17 - ปราชญ์เทพ, เสร็จการเดินทางอันสงบสุข
By miyanaga saki , on 2017-06-04
Ch.16 - ปราชญ์เทพ, จะเผาวัตถุดิบ
By miyanaga saki , on 2017-06-03
Ch.15 - ปราชญ์เทพ, ระหว่างเดินทาง
By miyanaga saki , on 2017-06-02
Ch.14 - ปราชญ์เทพ, สอนเวทมนต์
By miyanaga saki , on 2017-06-01
Ch.13 - ปราชญ์เทพ, แกล้งทำเป็นไม่รู้
By miyanaga saki , on 2017-05-31
Ch.12 - ปราชญ์เทพ, เกิดความคิดดีๆ
By miyanaga saki , on 2017-05-30
Ch.11 - ปราชญ์เทพ, รู้ถึงความเย็นชาต่อตราไร้ค่า
By miyanaga saki , on 2017-05-29
Ch.10 - ปราชญ์เทพ, รู้ถึงค่าของตราที่ 1
By miyanaga saki , on 2017-05-28
Ch.9 - ปราชญ์เทพ, ร่วมฝึกดาบ
By miyanaga saki , on 2017-05-27
Ch.8 - ปราชญ์เทพ, รู้ถึงความถดถอยของวิชาดาบ
By miyanaga saki , on 2017-05-26
Ch.7 - ปราชญ์เทพ, ระวังพี่ชาย
By miyanaga saki , on 2017-05-25
Ch.6 - ปราชญ์เทพ, ชนะพ่อ
By miyanaga saki , on 2017-05-24
Ch.5 - ปราชญ์เทพ, สู้กับพ่อ
By miyanaga saki , on 2017-05-23
Ch.4 - ปราชญ์เทพ, นำอาหารกลับบ้าน
By miyanaga saki , on 2017-05-22
Ch.3 - ปราชญ์เทพ, ล่ามอนตอนอายุ 6 ขวบ
By miyanaga saki , on 2017-05-21
Ch.2 - ปราชญ์เทพ, สังเวชพี่ชาย
By miyanaga saki , on 2017-05-20
Ch.1 - ปราชญ์เทพ, ได้ตราแกร่ง
By miyanaga saki , on 2017-05-19
Ch.0 - ปราชญ์เทพ, เบื่ออนาคต ไปเกิดใหม่ดีกว่า
By miyanaga saki , on 2017-05-18

Post from visitors
SOCIAL NETWORK COMMENTS
Editor's message
SUGGESTED REVIEW
Under construction
ข้อควรระวังในการ Comment
1.เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม หยาบคายได้เล็กน้อย (เข้าใจว่าอิน Lol)
2.ไม่พาดพิงถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใด โดยไม่จำเป็น
3.ห้ามโพสลิ้งค์ไปยังเวปภายนอก เช่นแจกไฟล์ แปลอิ้ง
4.ห้าม Spoiled ยกเว้นมีคนถาม (ใส่จุดเคาะบรรทัดลงไปเยอะ ๆ เพื่อซ่อนสปอยล์ด้วยครับ)

หากพบเห็นการ Spoil หรือไม่เหมาะสม รบกวนแจ้งที่ Inbox Fan Page ครับ


NEKOPOST.NET