[นิยายแปล] ย้อนเวลามาเป็นเจ้าพ่อHollywood | Nekopost.net

NEKOPOST

[นิยายแปล] ย้อนเวลามาเป็นเจ้าพ่อHollywood

  Author 贾思特杜
  Artist N/A
  Website http://www.piaotian.com/html/7/7125/]http://www.piaotian.com/html/7/7125
  Release Date 19 MAR 2017
  Last Update 01 APR 2017
  View 28,442


 Description
 Category
Social Network


รับชมผลงาน

Ch.36 - Chapter 36 – Pretty Woman On 01 APR 2017, By poli
Ch.35 - CHAPTER 35 – I’LL SHOW YOU ANOTHER DAY On 01 APR 2017, By poli
Ch.34 - CHAPTER 34 – BEGGAR On 01 APR 2017, By poli
Ch.33 - CHAPTER 33 – INITIATIVE On 01 APR 2017, By poli
Ch.32 - CHAPTER 32 -WAVES On 31 MAR 2017, By poli
Ch.31 - CHAPTER 31 – STATEMENT On 31 MAR 2017, By poli
Ch.30 - CHAPTER 30 – MICHAEL EISNER’S INVITE On 31 MAR 2017, By poli
Ch.29 - CHAPTER 29 – STRANGE COMPENSATION AGREEMENT On 31 MAR 2017, By poli
Ch.28 - CHAPTER 28 – COUNTERMEASURES On 26 MAR 2017, By poli
Ch.27 - CHAPTER 27 – SHOCKING EVERYONE On 26 MAR 2017, By poli
Ch.26 - CHAPTER 26 – POTENTIAL CRISIS On 26 MAR 2017, By poli
Ch.25 - CHAPTER 25 – PROMOTION IN FULL SWING On 26 MAR 2017, By poli
Ch.24 - CHAPTER 24 – THE BET IS ON On 25 MAR 2017, By poli
Ch.23 - CHAPTER 23 – GENIUS, MADMAN On 25 MAR 2017, By poli
Ch.22 - CHAPTER 22 – BUYOUT On 25 MAR 2017, By poli
Ch.21 - CHAPTER 21 – ANOTHER STARTING POINT On 25 MAR 2017, By poli
Ch.20 - CHAPTER 20 – MOVIE PREVIEW On 25 MAR 2017, By poli
Ch.19 - CHAPTER 19 – DIRECTOR WILLIAMS On 25 MAR 2017, By poli
Ch.18 - CHAPTER 18 – DRASTIC MOVE On 21 MAR 2017, By poli
Ch.17 - CHAPTER 17 – TEMPORARY CREW On 21 MAR 2017, By poli
Ch.16 - CHAPTER 16 – BOLD IDEA On 21 MAR 2017, By poli
Ch.15 - CH 15 – RUNAWAY On 20 MAR 2017, By poli
Ch.14 - CH 14 – BAD TIMING On 20 MAR 2017, By poli
Ch.13 - CH 13 – MEETING A GOBLIN On 20 MAR 2017, By poli
Ch.12 - CH 12 – YOU’RE SO SHAMELESS On 20 MAR 2017, By poli
Ch.11 - CH 11 – BURNT On 20 MAR 2017, By poli
Ch.10 - CH 10 – STARTING POINT On 20 MAR 2017, By poli
Ch.9 - CH 9 – IN THE FLESH On 20 MAR 2017, By poli
Ch.8 - CH 8 – BASKETBALL REFEREE On 19 MAR 2017, By poli
Ch.7 - CH 7 – AUDITION On 19 MAR 2017, By poli
Ch.6 - CH 6 – GOOD NEWS On 19 MAR 2017, By poli
Ch.5 - CH 5 – CONDITION On 19 MAR 2017, By poli
Ch.4 - Ch4 – Tempted On 19 MAR 2017, By poli
Ch.3 - Ch3 – Thankfully It’s Not Michael Crichton On 19 MAR 2017, By poli
Ch.2 - Ch2 Inspired By a Quarrel On 19 MAR 2017, By poli
Ch.1 - CH 1 Hollywood 1988 On 19 MAR 2017, By poliNEKOPOST.NET