นายสมองเสื่อมกับความทรงจำที่หายไปกับอดีตขมขื่นที่ไม่น่าจำเช่นนี้แต่กลับยังอยากจะจำมันให้ได้ | Nekopost.net

NEKOPOST

นายสมองเสื่อมกับความทรงจำที่หายไปกับอดีตขมขื่นที่ไม่น่าจำเช่นนี้แต่กลับยังอยากจะจำมันให้ได้

  Author LielyMan
  Artist LielyMan
  Website http://writer.dek-d.com/teenshowstep/writer/view.php?id=1356155
  Release Date 20 JUN 2015
  Last Update 26 JUN 2015
  View 2,152


 Description
 Category
Social Network

NEKOPOST.NET