NEKOPOST.NET


Youkai Shoujo
  Author Funatsu Kazuki
  Artist Funatsu Kazuki
  Website
  Status Active
  Release Date 2015-08-15
  Last Update 2018-08-09
  View 399,451
Category: action, comedy, fantasy, mystery, romance
 ไม่สปอยนะจ๊ะ 

Youkai Shoujo
  Author Funatsu Kazuki
  Artist Funatsu Kazuki
  Website
  Status Active
  Release Date 2015-08-15
  Last Update 2018-08-09
  View 399,451

 ไม่สปอยนะจ๊ะ 

Project chapters
Ch.114 - เพราะตอนขมขื่นนี่แหละ!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2018-08-09
Ch.113 - วิธีดูแลกับผู้พิทักษ์...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2018-07-30
Ch.112 - สัญญา...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2018-04-23
Ch.111 - ชีวิตประจำวันที่จากไป...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2018-03-18
Ch.110 - สาวน้อยท่ามกลางความทรงจำ...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2018-02-27
Ch.109 - ปลอกของปีกดำ...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2018-02-12
Ch.108 - คำพูดที่ไปไม่ถึง...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2018-02-07
Ch.107 - ร่วมกันสู้...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2018-01-20
Ch.106 - ยักษ์ผู้ฟาดฟันยักษ์...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2018-01-11
Ch.105 - อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-11-09
Ch.104 - เทนกุVs.เทนกุ...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-06-20
Ch.103 - เปิดเผย...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-06-13
Ch.102 - ปีกงอก...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2017-03-11
Ch.101 - คู่แข่ง!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-03-03
Ch.100 - กระสุนไฟแห่งความไว้ใจค่ะ!
By Ryusei scan , on 2017-02-16
Ch.99 - GCUP บุกเดือด!!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-02-08
Ch.98 - ความรู้สึกหลั่งไหล...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-01-26
Ch.97 - ดาบทั้ง5เล่ม...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-01-22
Ch.96 - ตัดสินใจเองก็ได้นะ...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-01-19
Ch.95 - ไม่ต้องกลัว...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-01-15
Ch.94 - อาวุธกับโล่ที่แข็งแกร่งที่สุด...!!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-01-09
Ch.93 - ครึ่งๆ...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2017-01-06
Ch.92 - คิรุเอะแจ้งเกิด...!?ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-12-20
Ch.91 - อันตรายของร่างรวมสองร่าง!!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-12-09
Ch.90 - ภูติอ่านความคิดได้...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-12-03
Ch.89 - ทีมหาแมวดำ!...และ ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-11-28
Ch.88 - ผู้หญิงหนีมาอยู่กินบ้านเขาโดยไม่ได้รับเชิญ! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-11-18
Ch.87 - ผู้ใช้ภูติอีก1คน...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-11-04
Ch.86 - พายุจากตะวันตก...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-10-30
Ch.85 - จุดอ่อนของLTP...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-10-05
Ch.84 - คนสำคัญ...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-10-01
Ch.83 - ลาก่อน...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-09-07
Ch.82 - เรื่องที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำได้...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-08-26
Ch.81 - เพื่อนสมัยเด็ก!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-08-17
Ch.80 - แน่นไปด้วยG...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-06-06
Ch.79 - รู้ผลแพ้ชนะ! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-06-05
Ch.78 - อยู่ตรงนี้...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-06-03
Ch.77 - ไม่มีอาวุธ!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-06-01
Ch.76 - ก็แค่นี้เองล่ะนะ...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-05-30
Ch.75 - รวมร่างกับอิจจัง!!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-05-28
Ch.74 - ไว้ใจ...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-05-27
Ch.73 - Aerial Rave ณ สะพานโชเฮย์!! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-05-26
Ch.72 - คมดาบที่ผ่านเวลามา 8 ปี!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-05-25
Ch.71 - การเข้าเป็นสมาชิกแห่งความโศกเศร้า...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-05-24
Ch.70 - เหตุผลที่ขวางทาง...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-05-02
Ch.69 - กำแพงเตี้ยกับเด็กเวร! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-04-29
Ch.68 - บังเอิญมาเจอกันในวันของหน้าร้อน...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-04-25
Ch.67 - ชายผู้ถูกฟันทีเดียวหมื่นครั้ง! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-04-21
Ch.66 - สรุป เรื่องกางเกงในเหรอคะเนี่ย...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-04-18
Ch.65 - ค้อนเหล็กแห่งรัก! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-04-12
Ch.64 - เปลี่ยนใจซะแล้ว...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-04-11
Ch.63 - หนีใหญ่ทั่วอากิบะ!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-04-07
Ch.62 - ดวงตาเทพเจ้า!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-04-06
Ch.61 - เมล็ดภูติ...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-04-05
Ch.60 - แสงอันริบหรี่...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-04-01
Ch.59 - ประตูสู่ร่างเนื้อ ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-03-31
Ch.58 - การต่อสู้ในฐานะที่เป็นพี่ ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-03-28
Ch.57 - ทางวิญญาณกลับค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-03-25
Ch.56 - แขกผู้มากะทันหันค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-03-16
Ch.55 - ผูกสะพานเชื่อมถึงกัน...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-03-05
Ch.54 - เนื้อแท้ของความเลว...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-03-02
Ch.53 - ระยะ 0 ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-02-29
Ch.52 - มนุษย์...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-02-24
Ch.51 - ไม่เหม็นแล้ว...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-02-23
Ch.50 - แบทเทิ่ลสาวสวย ณ.รถไฟสายชูโอ! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-02-19
Ch.49 - ไม่เคย...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-02-15
Ch.48 - สาวสวยGcup ปรากฎตัว! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-02-05
Ch.47 - เปาเนื้อเข้...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-02-03
Ch.46 - อีก 1 เงือก...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-01-28
Ch.45 - ผู้ต่ำช้าแห่งท้องทะเล...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-01-18
Ch.44 - สวรรค์ในฝัน...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2016-01-13
Ch.43 - ธรรมดา...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2016-01-06
Ch.42 - ครั้งนี้ล่ะ...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-12-31
Ch.41 - ขอบคุณ...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-12-30
Ch.40 - เพื่อนกันตลอดไปนะ...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-12-24
Ch.39 - ลมหยุดแล้วแฮะ...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2015-12-17
Ch.38 - พับเพ็ทปริ้น...พับ...เพ ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-12-16
Ch.37 - และ...ต้องเดิมพันกับสิ่งนี้เท่านั้น ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2015-12-09
Ch.36 - เพราะอยากช่วยแก...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2015-12-08
Ch.35 - ตัวจริงของเทพนภา ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-11-24
Ch.34 - เจอกับเทพ ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2015-11-14
Ch.33 - หางการ์ด! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-11-09
Ch.32 - สัตว์เลี้ยง ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-11-06
Ch.31 - เพื่อน! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-11-05
Ch.30 - เนี๊ยเนีย! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-11-04
Ch.29 - กางเกงในมีรูจัง ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-10-27
Ch.28 - สิ่งที่ร่วงหล่นมาจากฟากฟ้า ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-10-26
Ch.27 - ความทรนงของภูติ! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-10-16
Ch.26 - แน่นอนอยู่แล้ว...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-10-08
Ch.25 - เรื่องที่อยากลอง...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-10-06
Ch.24 - คนที่เป็นรักแรก...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-10-02
Ch.23 - ถึงตาฉันบ้าง...!!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-28
Ch.22 - ไดมอนด์แฮปปี้!!....ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-24
Ch.21 - ผู้หญิงด้วยกัน...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-23
Ch.20 - ฮีโร่ของฉัน!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-21
Ch.19 - อีกหนึ่งของตัวเอง!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-19
Ch.18 - อยู่ตรงนี้จริงๆ...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-17
Ch.17 - เหล่าผู้มีตัวตนแสนเปราะบาง...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2015-09-15
Ch.16 - เวลาของเทพ! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-09
Ch.15 - ไม่ใช่ตัวคนเดียว!! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-07
Ch.14 - การผจญภัยครั้งใหญ่ของนานะจัง!! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-06
Ch.13 - แขนล่ำทันใจ!! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-02
Ch.12 - ไม่รอดแน่นอน! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-09-01
Ch.11 - องค์หญิง 8ขา!! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-08-31
Ch.10 - ศึกจริงหญิงชาย! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-08-26
Ch.9 - สาวเกมไฟท์ติ้งทวินเทล! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-08-25
Ch.8 - ท่านอัศวินหื่นกาม! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-08-24
Ch.7 - ดวล!! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-08-22
Ch.6 - กัปปะ เดอะ ริปเปอร์! ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-08-20
Ch.5 - ความลับของนานะจัง...ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2015-08-19
Ch.4 - เพราะเป็นเธอ...!ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-08-18
Ch.3 - พลับหลงฤดู ค่ะ!
By Ryusei scan , on 2015-08-17
Ch.2 - อยากเป็นเพื่อนด้วย!...ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-08-16
Ch.1 - สาวภูติ! ปรากฎตัว!..ค่ะ
By Ryusei scan , on 2015-08-15

Post from visitors
SOCIAL NETWORK COMMENTS
Editor's message
SUGGESTED REVIEW
Under construction
ข้อควรระวังในการ Comment
1.เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม หยาบคายได้เล็กน้อย (เข้าใจว่าอิน Lol)
2.ไม่พาดพิงถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใด โดยไม่จำเป็น
3.ห้ามโพสลิ้งค์ไปยังเวปภายนอก เช่นแจกไฟล์ แปลอิ้ง
4.ห้าม Spoiled ยกเว้นมีคนถาม (ใส่จุดเคาะบรรทัดลงไปเยอะ ๆ เพื่อซ่อนสปอยล์ด้วยครับ)

หากพบเห็นการ Spoil หรือไม่เหมาะสม รบกวนแจ้งที่ Inbox Fan Page ครับ


NEKOPOST.NET