O~i! Ryouma | Nekopost
NEKOPOST.NET


O~i! Ryouma
  Author Tetsuya takeda
  Artist Koyama Yu
  Website
  Status Active
  Release Date 2014-06-14
  Last Update 2014-05-22
  View 125,499
Category: action, comedy, drama
 ซาคาโมโต้ เรียวมะ เกิดในปี ค.ศ 1835 ที่โทสะ ในสมัยนั้นมีการแบ่งชนชั้นอย่างรุนแรง เรียวมะเองก็ถูกจัดอยู่ในซามูไรชั้นต่ำ ปี ค.ศ 1853 เพอรี่นำเรือดำปิดอ่าวเอโดะข่มขู่จะยิงปืนใหญ่ใส่ ตระกูลโทคุงะวะซึ่งปกครองประเทศแทนจักรพรรดิ์ในขณะนั้นจำต้องเปิดประเทศจนเกิดกระแสต่อต้านขึ้น เรียวมะไม่อาจทนดูที่คนชาติเดียวกันต้องมาเข่นฆ่ากันเอง ซ้ำยังถูกชาติตะวันตกผู้ล่าอาณานิคมคอยรุกราน เขาได้พยายามหาทางออกให้กับประเทศถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงซามูไรชั้นต่ำเร่ร่อนคนนึง..  

O~i! Ryouma
  Author Tetsuya takeda
  Artist Koyama Yu
  Website
  Status Active
  Release Date 2014-06-14
  Last Update 2014-05-22
  View 125,499

 ซาคาโมโต้ เรียวมะ เกิดในปี ค.ศ 1835 ที่โทสะ ในสมัยนั้นมีการแบ่งชนชั้นอย่างรุนแรง เรียวมะเองก็ถูกจัดอยู่ในซามูไรชั้นต่ำ ปี ค.ศ 1853 เพอรี่นำเรือดำปิดอ่าวเอโดะข่มขู่จะยิงปืนใหญ่ใส่ ตระกูลโทคุงะวะซึ่งปกครองประเทศแทนจักรพรรดิ์ในขณะนั้นจำต้องเปิดประเทศจนเกิดกระแสต่อต้านขึ้น เรียวมะไม่อาจทนดูที่คนชาติเดียวกันต้องมาเข่นฆ่ากันเอง ซ้ำยังถูกชาติตะวันตกผู้ล่าอาณานิคมคอยรุกราน เขาได้พยายามหาทางออกให้กับประเทศถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงซามูไรชั้นต่ำเร่ร่อนคนนึง..  

Category: action, comedy, drama
Project chapters
Ch.50 - คำสอนของโชซังและโชอิน
By mazaki , on 2014-05-23
Ch.49 - การรุกรานของเรือดำ
By mazaki , on 2014-05-12
Ch.48 - พบกับโชอินโดยบังเอิญ
By mazaki , on 2014-05-05
Ch.47 - ความรู้เบื้องต้นสำนักจิบะ
By mazaki , on 2014-04-27
Ch.46 - กฎเกณฑ์การฝึกฝน
By mazaki , on 2014-04-21
Ch.45 - การต่อสู้อันแท้จริงของความรัก
By mazaki , on 2014-04-13
Ch.44 - การตัดสินใจของคาโยะ
By mazaki , on 2014-04-07
Ch.43 - นักดาบอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น
By mazaki , on 2014-03-31
Ch.42 - ล่าหมูป่า
By mazaki , on 2014-03-25
Ch.41 - วีรบุรุษภายในใจ
By mazaki , on 2014-03-03
Ch.40 - ทิฐิกับความภาคภูมิใจ
By mazaki , on 2014-03-03
Ch.39 - เปลี่ยนแปลงอย่างอิสระ
By mazaki , on 2014-03-03
Ch.38 - ทิ้งชัยชนะ
By mazaki , on 2014-02-02
Ch.37 - ลอกคราบไปสู่ความเป็นชาย
By mazaki , on 2014-01-26
Ch.36 - ก่อนรุ่งอรุณของวัยหนุ่มสาว
By mazaki , on 2014-01-19
Ch.35 - สามทางสามคน
By mazaki , on 2014-01-12
Ch.34 - สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้หญิง
By mazaki , on 2014-01-04
Ch.17 - สิ่งที่พบเจอในการแข่งขัน
By mazaki , on 2013-10-01
Ch.16 - เริ่มการแข่งขันต่อ
By mazaki , on 2013-09-29
Ch.15 - คนชั้นสูงโต้กลับ
By mazaki , on 2013-09-27
Ch.14 - การแข่งขันกับคู่ปรับ
By mazaki , on 2013-09-26
Ch.13 - วิถีชีวิตของเรียวมะ
By mazaki , on 2013-09-24
Ch.12 - การหลบหลีกของเรียวมะ
By mazaki , on 2013-09-22
Ch.11 - นักดาบกับซามูไรจอมปลอม
By mazaki , on 2013-09-22
Ch.10 - คนชั้นต่ำผู้ทระนง
By mazaki , on 2013-09-21
Ch.9 - คนชั้นสูงกับคนชั้นต่ำ
By mazaki , on 2013-09-19
Ch.8 - ตัวอักษรคำว่า [ทะเล]
By mazaki , on 2013-09-17
Ch.7 - ถูกขับจากโรงเรียนเพราะไร้คุณสมบัติ
By mazaki , on 2013-09-17
Ch.6 - จิตวิญญาณของนักดาบ
By mazaki , on 2013-09-17
Ch.5 - คืนวันแห่งการเรียนรู้
By mazaki , on 2013-09-14
Ch.4 - ฝีมือของโอโทเมะ
By mazaki , on 2013-09-14
Ch.3 - เรียวมะเด็กขี้แย
By mazaki , on 2013-09-13
Ch.2 - พี่สาวของเรียวมะ
By mazaki , on 2013-09-10
Ch.1 - กำเนิดเรียวมะ
By mazaki , on 2013-09-09

Post from visitors
SOCIAL NETWORK COMMENTS
Editor's message
SUGGESTED REVIEW
Under construction
ข้อควรระวังในการ Comment
1.เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม หยาบคายได้เล็กน้อย (เข้าใจว่าอิน Lol)
2.ไม่พาดพิงถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใด โดยไม่จำเป็น
3.ห้ามโพสลิ้งค์ไปยังเวปภายนอก เช่นแจกไฟล์ แปลอิ้ง
4.ห้าม Spoiled ยกเว้นมีคนถาม (ใส่จุดเคาะบรรทัดลงไปเยอะ ๆ เพื่อซ่อนสปอยล์ด้วยครับ)

หากพบเห็นการ Spoil หรือไม่เหมาะสม รบกวนแจ้งที่ Inbox Fan Page ครับ


NEKOPOST.NET