Superstars of Tomorrow ตอนที่ 0 | Nekopost.net 
NEKOPOST

Superstars of Tomorrow

Ch.0 - ⚑ ชี้แจงเรื่องการแปลซ้ำซ้อน


ก่อนทำการแปลเรื่องนี้ เราได้ตรวจสอบดูและไม่พบว่ามีคนแปลต่อ (ที่เจอคือแปลถึงแค่ตอนที่ 7) จึงหยิบมาแปล

แต่เมื่อมีคอมเม้นท์ว่ามีเพจที่แปลเรื่องนี้อยู่แล้ว เราได้ทำการติดต่อพูดคุยกับทางเพจนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ

สรุปว่า เราจะลงเรื่องนี้จนกว่าจะหมดในสต็อกที่แปลเสร็จแล้วถึงตอนที่ 55 แล้วทำการดรอปค่ะ

ขอบคุณค่ะ
NEKOPOST.NET