NEKOPOST

Maou Gakuin No Futekigousha

  Author Shuu (秋)
  Artist Shizuma Yoshinori
  Website https://ncode.syosetu.com/n1578dx/
  Release Date 23 NOV 2018
  Last Update 28 JAN 2019
  View 121,732


 Description
 Category
Social Network


รับชมผลงาน

Ch.26 - คำโกหก On 28 JAN 2019, By Alonenekochan
Ch.25 - การประลองครั้งที่สอง On 27 JAN 2019, By Alonenekochan
Ch.24 - ความลับของมีชา On 24 JAN 2019, By Alonenekochan
Ch.23 - เจตนาที่แท้จริงของซาชา On 21 JAN 2019, By Alonenekochan
Ch.22 - ห้องเก็บสมบัติปราสาทจอมมาร On 18 JAN 2019, By Alonenekochan
Ch.21 - การสอบ(ลุย)ดันเจี้ยน On 16 JAN 2019, By Alonenekochan
Ch.20 - เทคนิคลับของตระกูลเนครอน On 14 JAN 2019, By Alonenekochan
Ch.19 - ชั้นเรียนวิชามหาเวทมนตร์ On 10 JAN 2019, By Alonenekochan
Ch.18 - คืนดี On 08 JAN 2019, By Alonenekochan
Ch.17 - พี่น้องตระกูลเนครอน On 25 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.16 - ความเหลื่อมล้ำของพลังเวทมนตร์ On 23 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.15 - สอบการต่อสู้ระหว่างกลุ่ม On 22 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.14 - เวท ไกส์<ทัพจอมมาร> On 20 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.13 - แม่มดแห่งความเสื่อมสลาย On 18 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.12 - ตราประทับของผู้ไม่เหมาะสม On 16 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.11 - เพื่อนของจอมมาร On 14 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.10 - งานเลี้ยงฉลองสอบผ่าน On 14 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.9 - ตรวจสอบความเหมาะสม On 10 DEC 2018, By AloneNekoChan
Ch.8 - การวัดพลังเวท On 09 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.7 - สายสัมพันธ์ของพี่น้อง On 08 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.6 - เวทต้องห้าม・เวทต้นกำเนิด On 07 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.5 - เชื้อพระวงศ์ On 05 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.4 - สามัญสำนึกของจอมมาร กับ เรื่องนอกเหนือสามัญสำนึกของสองพันปีให้หลัง On 04 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.3 - สอบภาคปฎิบัติ On 04 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.2 - ทายาทสุดอ่อน On 02 DEC 2018, By Alonenekochan
Ch.1 - จดหมายเชิญจากเดลโซเกด On 25 NOV 2018, By Alonenekochan
Ch.0 - Prologue On 23 NOV 2018, By Alonenekochan



NEKOPOST.NET