[นิยายแปล] Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta. ตอนที่ 69.1 | Nekopost.net 
NEKOPOST
การแสดงผล

[นิยายแปล] Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta.

Ch.69.1 - « ภาคผนวก (End of Act 1) »


ลำดับบรรดาศักดิ์ขุนนาง (จากสูงสุดไปต่ำสุด, ในวงเล็บคือยศสำหรับสตรี หรือคู่สมรส)

 

ศาสนจักรอาร์เซีย (Ar Xia Church)
เป็นนิกายหนึ่งในศาสนาเซีย ที่ก่อตั้งโดยปฐมกษัตริย์ท่านนักบุญ เซ็นต์อะฮาร์
ทำหน้าที่เป็นกระบวนการตัดสินความยุติธรรมและให้การศึกษา นักบวชของศาสนจักรจะได้รับยศจากองค์กษัตริย์และรับหน้าที่ทำพิธีต่าง ๆ ของทั้งพระราชวังและวิหาร เป็นผู้พิทักษ์ประมวลศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงเป็นผู้ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่ราษฎร
ตราสัญลักษณ์ของศาสนา คือ 1.ตาที่สาม หมายถึงศาสนาเซียมองเห็นทุกบาปของผู้ใดก็ตาม, 2.ตราดุลพาห(ตราชู) หมายถึงการตัดสินกรรมดีและกรรมชั่วของมนุษย์, 3.ดาบ หมายถึงประกาศิตและบทลงทัณฑ์ที่องค์เทพมิโซรัวประทาน

ประมวลศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Code)

ประมวลกฎหมายที่อัครทูตเซีย ฟีมา นักบวชหญิงคนแรกในศาสนาเซียได้รับการประทานจากพระเจ้า เป็นประมวลกฏหมายขั้นสูงของประเทศที่ถูกใช้ในปัจจุบัน ความสงบสุขและปลอดภัยในสังคม และการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลและตรรกะ นั่นคือสิ่งที่ศาสนาเซียได้ให้ความสำคัญ
ปฐมกษัตริย์เซ็นต์อะฮาร์ได้แต่งตั้งผู้พิทักษ์กฎหมายคือศาสนจักรอาร์เซีย โดยมีขุนนางเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย การละเมิดกฎหมายใด ๆ ก็ตามจะต้องโทษทัณฑ์และถูกปลดออกจากตำแหน่ง

 

 
สภาขุนนาง (House of Lords)
เป็นเหมือนกับหน่วยงานของรัฐบาลโดยเหล่าขุนนางชาวอัร์คเซียที่เป็นขุนนาง​สืบสาย​โลหิต​ คือรัฐบาลที่มีอำนาจรองจากกษัตริย์ และสามารถทำหน้าที่ด้านกฏหมายและการบริหารต่าง ๆ ได้ นอกเหนือจากการพิจารณาคดีที่เหลืออยู่ในศาสนจักร
 
สภาขุนนางชั้นสูง (Upper House of Lords)
เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "ราชสำนัก" คือที่ซึ่งผู้แทนของกษัตริย์และสภาขุนนางจะทำการวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ คล้ายเป็นรัฐบาลกลาง ซึ่งประกอบด้วยกษัตริย์, อัครมหาเสนาบดี, ผู้บัญชาการสูงสุด, ไฮพรีส, อาร์ชพรีส, ตุลาการ 3 ท่าน และผู้แทนจากสภาขุนนาง 5 ท่าน
 

 

สัตว์อสูร (Monster)
สัตว์อสูรคือ สิ่งมีชีวิตที่มีพลังอันก่อให้เกิดปรากฏการณ์ลึกลับที่เรียกว่าเวทมนตร์ สำหรับประเภทที่มีแนวโน้มว่าจะโจมตีมนุษย์และสัตว์อื่นจะเรียกว่า "อสูรเวทย์" (Magical Beast)

ลำดับเวลา
NEKOPOST.NET