[นิยายแปล] Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta. ตอนที่ 18.2 | Nekopost.net 
NEKOPOST
การแสดงผล

[นิยายแปล] Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta.

Ch.18.2 - « ว่าด้วยอาณาจักรต่าง ๆ​ โดยสังเขป​ (Act 1, Part 1) »


♛  ราชอาณาจักรอัร์คเซีย 

ประเทศที่เอลิซ่าเกิดและใช้ชีวิตอยู่ เป็นมหาอำนาจที่ครอบครองทวีปทางตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมด เป็นฉากของเนื้อเรื่องในเกมจีบหนุ่ม มีพรมแดนติดกับทะเลทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ในขณะที่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้มีแนวเทือกเขาเป็นปราการ ธรรมชาติ
 

~ ราชอาณาจักรอาร์เซียอันศักดิ์สิทธิ์โดยชอบ

ประเทศศาสนจักรก่อตั้งขึ้นด้วยการผนึกกันของบรรดาประเทศที่เป็นสาวกของศาสนจักรอาร์เซีย เมื่อประมาณหนึ่งพันปีที่แล้ว ก่อนเปลี่ยนเป็น "ราชอาณาจักร์อัร์คเซีย" เมื่อหกร้อยปีก่อน มีปฐมกษัตริย์คือ ท่านนักบุญ เซ็นต์อะฮาร์แห่งศาสนจักรอาร์เซีย

 

⚑ เมืองหลวง 

เมืองขนาดใหญ่ที่เป็นเมืองหลวงของอัร์คเซีย มีพระราชวังและโรงเรียนขุนนางแห่งอัร์คเซีย สถานที่หลักของเกมจีบหนุ่ม 
 

⚑ ภูมิภาคยุกก์เฟน่า

ภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงใต้ของราชอาณาจักรอัร์คเซีย ซึ่งประกอบด้วยอาณาเขตทางทิศตะวันออกทั้งหมดและส่วนใต้ ของเทือกเขาเอม็อนนอร์

⚑ ภูมิภาคเฟรเช่

ภูมิภาคทางตอนใต้ของราชอาณาจักรอัร์คเซีย ไปจนถึงฝั่งตะวันตกของเทือกเขาเอม็อนคารัน

⚑ ภูมิภาคกรีนฟิลด์

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของราชอาณาจักรอัร์คเซีย

⚑ ภูมิภาคยูกาเรีย

ภูมิภาคที่อยู่ทางตอนเหนือของอัร์คเซีย อยู่ฝั่งตะวันตกของเทือกเขาเอม็อนอัลบัส ผู้คนที่นี่จะมีผิวพรรณที่ขาวซีด
 

⚑ ภูมิภาคโฟชูบารี

ภูมิภาคทางตอนเหนือของยูกาเรีย ภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกับยูกาเรีย จากคาลเดียต้องใช้ระยะเวลากว่า 1  เดือนด้วยรถม้า

 


♛  ประเทศแถบตะวันออก 

⚑  สหภาพราชรัฐรินดาร์ล 

แต่เดิมเป็นราชอาณาจักรรินดาร์ล ก่อนจะแตกเป็น 4 ราชรัฐอิสระ เป็นพันธมิตรระหว่างประเทศที่กำลังวางแผนการรวมเป็นหนึ่งอีกครั้ง ภายใต้การปกครองของอาร์ชดยุคผู้หนึ่ง

⚑ ​ จักรวรรดิอาร์โทลัส 

ครึ่งหนึ่งตั้งอยู่ บนภูเขาเอม็อนนอร์ฝั่งตะวันออก รวมถึงที่ราบสูงแบนดิเชีย มีเมืองหลวงชื่อเมือง รีเมชูว์ ล่มสลายไปตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว ตอนนี้กลายเป็นเมืองขึ้นของราชรัฐเดนเซล ประชากรบางส่วนที่ต่อต้านต้องการอพยพมายังราชอาณาจักรอัร์คเซีย

 


♛ ศาสนา 

⚑  ศาสนาเซีย

คำสอนของศาสดาเซีย ฟีม่า สตรีศักดิ์สิทธิ์ นับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว คือ องค์มิโซรัว มีแนวคิดเรื่องบาป การลงทัณฑ์ และกฏหมาย มีพระคัมภีร์ที่ปฏิบัติตามซึ่งเรียกว่า "ประมวลศักดิ์สิทธิ์" หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยประมวลกฏหมายขั้นสูงที่ถูกใช้ในปัจจุบัน ความสงบสุขและปลอดภัยในสังคม และการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลและตรรกะ

ทายาทของเซีย ฟีม่า คือเซ็นต์อะฮาร์ ได้ก่อตั้งนิกายใหญ่ของศาสนาเซีย ที่เรียกว่า อาร์เซีย

 

แผนที่ประเทศอัร์คเซีย

 

* Original fan-made map discussion , Translation by NIRA
** เป็นแผนที่แฟนเมดที่อิงจากแผนที่หยาบ ๆ ของผู้เขียน อาจมีข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงกับเนื้อเรื่อง เช่น ขนาดของอาณาเขตคาลเดียที่ในแผนที่ใหญ่มาก หรือตำแหน่งของราชอาณาเขตยุกก์เฟน่า เป็นต้น
NEKOPOST.NET