เจ้าราชันแห่งยุทธ | Nekopost
NEKOPOST.NET


เจ้าราชันแห่งยุทธ
  Author
  Artist
  Website
  Status Active
  Release Date 2020-02-22
  Last Update 0000-00-00
  View 90,698
Category: action, fantasy, shounen
   

เจ้าราชันแห่งยุทธ
  Author
  Artist
  Website
  Status Active
  Release Date 2020-02-22
  Last Update 0000-00-00
  View 90,698

   

Category: action, fantasy, shounen
Project chapters
Ch.146 - ตอนที่ 146
By KongKang , on 2020-07-09
Ch.145 - ตอนที่ 145
By KongKang , on 2020-07-09
Ch.144 - ตอนที่ 144
By KongKang , on 2020-07-02
Ch.143 - ตอนที่ 143
By KongKang , on 2020-07-02
Ch.142 - ตอนที่ 142
By KongKang , on 2020-06-28
Ch.141 - ตอนที่ 141
By KongKang , on 2020-06-28
Ch.140 - ตอนที่ 140
By KongKang , on 2020-06-28
Ch.138 - ตอนที่ 138
By KongKang , on 2020-06-21
Ch.137 - ตอนที่ 137
By KongKang , on 2020-06-19
Ch.136 - ตอนที่ 136
By KongKang , on 2020-06-19
Ch.135 - ตอนที่ 135
By KongKang , on 2020-06-16
Ch.134 - ตอนที่ 134
By KongKang , on 2020-06-16
Ch.133 - ตอนที่ 133
By KongKang , on 2020-06-14
Ch.132 - ตอนที่ 132
By KongKang , on 2020-06-09
Ch.131 - ตอนที่ 131
By KongKang , on 2020-06-07
Ch.130 - ตอนที่ 130
By KongKang , on 2020-06-07
Ch.129 - ตอนที่ 129
By KongKang , on 2020-06-07
Ch.128 - ตอนที่ 128
By KongKang , on 2020-06-02
Ch.127 - ตอนที่ 127
By KongKang , on 2020-06-02
Ch.126 - ตอนที่ 126
By KongKang , on 2020-06-02
Ch.125 - ตอนที่ 125
By KongKang , on 2020-05-29
Ch.124 - ตอนที่ 124
By KongKang , on 2020-05-29
Ch.123 - ตอนที่ 123
By KongKang , on 2020-05-29
Ch.122 - ตอนที่ 122
By KongKang , on 2020-05-29
Ch.121 - ตอนที่ 121
By KongKang , on 2020-05-29
Ch.120 - ตอนที่ 120
By KongKang , on 2020-05-29
Ch.119 - ตอนที่ 119
By KongKang , on 2020-05-29
Ch.118 - ตอนที่ 118
By KongKang , on 2020-05-29
Ch.117 - ตอนที่ 117
By KongKang , on 2020-05-29
Ch.116 - ตอนที่ 116
By KongKang , on 2020-05-20
Ch.115 - ตอนที่ 115
By KongKang , on 2020-05-19
Ch.114 - ตอนที่ 114
By KongKang , on 2020-05-19
Ch.113 - ตอนที่ 113
By KongKang , on 2020-05-08
Ch.112 - ตอนที่ 112
By KongKang , on 2020-05-08
Ch.111 - ตอนที่ 111
By KongKang , on 2020-05-08
Ch.110 - ตอนที่ 110
By KongKang , on 2020-05-08
Ch.109 - ตอนที่ 109
By KongKang , on 2020-05-08
Ch.108 - ตอนที่ 108
By KongKang , on 2020-05-08
Ch.107 - ตอนที่ 107
By KongKang , on 2020-05-01
Ch.106 - ตอนที่ 106
By KongKang , on 2020-05-01
Ch.105 - ตอนที่ 105
By KongKang , on 2020-05-01
Ch.104 - ตอนที่ 104
By KongKang , on 2020-05-01
Ch.103 - ตอนที่ 103
By KongKang , on 2020-04-28
Ch.102 - ตอนที่ 102
By KongKang , on 2020-04-28
Ch.101 - ตอนที่ 101
By KongKang , on 2020-04-28
Ch.100 - ตอนที่ 100
By KongKang , on 2020-04-24
Ch.99 - ตอนที่ 99
By KongKang , on 2020-04-24
Ch.98 - ตอนที่ 98
By KongKang , on 2020-04-23
Ch.97 - ตอนที่ 97
By KongKang , on 2020-04-22
Ch.96 - ตอนที่ 96
By KongKang , on 2020-04-21
Ch.95 - ตอนที่ 95
By KongKang , on 2020-04-21
Ch.94 - ตอนที่ 94
By KongKang , on 2020-04-21
Ch.93 - ตอนที่ 93
By KongKang , on 2020-04-18
Ch.92 - ตอนที่ 92
By KongKang , on 2020-04-18
Ch.91 - ตอนที่ 91
By KongKang , on 2020-04-18
Ch.90 - ตอนที่ 90
By KongKang , on 2020-04-14
Ch.89 - ตอนที่ 89
By KongKang , on 2020-04-14
Ch.88 - ตอนที่ 88
By KongKang , on 2020-04-14
Ch.87 - ตอนที่ 87
By KongKang , on 2020-04-12
Ch.86 - ตอนที่ 86
By KongKang , on 2020-04-11
Ch.85 - ตอนที่ 85
By KongKang , on 2020-04-10
Ch.84 - ตอนที่ 84
By KongKang , on 2020-04-10
Ch.83 - ตอนที่ 83
By KongKang , on 2020-04-10
Ch.82 - ตอนที่ 82
By KongKang , on 2020-04-10
Ch.81 - ตอนที่ 81
By KongKang , on 2020-04-10
Ch.80 - ตอนที่ 80
By KongKang , on 2020-04-10
Ch.79 - ตอนที่ 79
By KongKang , on 2020-04-08
Ch.78 - ตอนที่ 78
By KongKang , on 2020-04-06
Ch.77 - ตอนที่ 77
By KongKang , on 2020-04-06
Ch.76 - ตอนที่ 76
By KongKang , on 2020-04-05
Ch.75 - ตอนที่ 75
By KongKang , on 2020-04-05
Ch.74 - ตอนที่ 74
By KongKang , on 2020-04-03
Ch.73 - ตอนที่ 73
By KongKang , on 2020-04-02
Ch.72 - ตอนที่ 72
By KongKang , on 2020-04-01
Ch.71 - ตอนที่ 71
By KongKang , on 2020-03-31
Ch.70 - ตอนที่ 70
By KongKang , on 2020-03-31
Ch.69 - ตอนที่ 69
By KongKang , on 2020-03-29
Ch.68 - ตอนที่ 68
By KongKang , on 2020-03-28
Ch.67 - ตอนที่ 67
By KongKang , on 2020-03-27
Ch.66 - ตอนที่ 66
By KongKang , on 2020-03-26
Ch.65 - ตอนที่ 65
By KongKang , on 2020-03-25
Ch.64 - ตอนที่ 64
By KongKang , on 2020-03-24
Ch.64 - ตอนที่ 64
By KongKang , on 2020-06-21
Ch.63 - ตอนที่ 63
By KongKang , on 2020-03-23
Ch.62 - ตอนที่ 62
By KongKang , on 2020-03-22
Ch.61 - ตอนที่ 61
By KongKang , on 2020-03-21
Ch.60 - ตอนที่ 60
By KongKang , on 2020-03-20
Ch.59 - ตอนที่ 59
By KongKang , on 2020-03-19
Ch.58 - ตอนที่ 58
By KongKang , on 2020-03-18
Ch.57 - ตอนที่ 57
By KongKang , on 2020-03-16
Ch.56 - ตอนที่ 56
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.55 - ตอนที่ 55
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.54 - ตอนที่ 54
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.53 - ตอนที่ 53
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.52 - ตอนที่ 52
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.51 - ตอนที่ 51
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.50 - ตอนที่ 50
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.49 - ตอนที่ 49
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.48 - ตอนที่ 48
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.47 - ตอนที่ 47
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.46 - ตอนที่ 46
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.45 - ตอนที่ 45
By KongKang , on 2020-03-15
Ch.44 - ตอนที่ 44
By KongKang , on 2020-03-14
Ch.43 - ตอนที่ 43
By KongKang , on 2020-03-13
Ch.42 - ตอนที่ 42
By KongKang , on 2020-03-12
Ch.41 - ตอนที่ 41
By KongKang , on 2020-03-11
Ch.40 - ตอนที่ 40
By KongKang , on 2020-03-10
Ch.39 - ตอนที่ 39
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.38 - ตอนที่ 38
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.37 - ตอนที่ 37
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.36 - ตอนที่ 36
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.35 - ตอนที่ 35
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.34 - ตอนที่ 34
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.33 - ตอนที่ 33
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.32 - ตอนที่ 32
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.31 - ตอนที่ 31
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.30 - ตอนที่ 30
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.29 - ตอนที่ 29
By KongKang , on 2020-03-09
Ch.28 - ตอนที่ 28
By KongKang , on 2020-03-08
Ch.27 - ตอนที่ 27
By KongKang , on 2020-03-07
Ch.26 - ตอนที่ 26
By KongKang , on 2020-03-05
Ch.25 - ตอนที่ 25
By KongKang , on 2020-03-05
Ch.24 - ตอนที่ 24
By KongKang , on 2020-03-04
Ch.23 - ตอนที่ 23
By KongKang , on 2020-03-03
Ch.22 - ตอนที่ 22
By KongKang , on 2020-03-02
Ch.21 - ตอนที่ 21
By KongKang , on 2020-02-29
Ch.20 - ตอนที่ 20
By KongKang , on 2020-02-29
Ch.19 - ตอนที่ 19
By KongKang , on 2020-02-28
Ch.18 - ตอนที่ 18
By KongKang , on 2020-02-27
Ch.17 - ตอนที่ 17
By KongKang , on 2020-02-26
Ch.16 - ตอนที่ 16
By KongKang , on 2020-02-26
Ch.15 - ตอนที่ 15
By KongKang , on 2020-02-24
Ch.14 - ตอนที่ 14
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.13 - ตอนที่ 13
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.12 - ตอนที่ 12
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.11 - ตอนที่ 11
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.10 - ตอนที่ 10
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.9 - ตอนที่ 9
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.8 - ตอนที่ 8
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.7 - ตอนที่ 7
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.6 - ตอนที่ 6
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.5 - ตอนที่ 5
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.4 - ตอนที่ 4
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.3 - ตอนที่ 3
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.2 - ตอนที่ 2
By KongKang , on 2020-02-23
Ch.1 - ตอนที่ 1
By KongKang , on 2020-02-23

Post from visitors
SOCIAL NETWORK COMMENTS
Editor's message
SUGGESTED REVIEW
Under construction
ข้อควรระวังในการ Comment
1.เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม หยาบคายได้เล็กน้อย (เข้าใจว่าอิน Lol)
2.ไม่พาดพิงถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใด โดยไม่จำเป็น
3.ห้ามโพสลิ้งค์ไปยังเวปภายนอก เช่นแจกไฟล์ แปลอิ้ง
4.ห้าม Spoiled ยกเว้นมีคนถาม (ใส่จุดเคาะบรรทัดลงไปเยอะ ๆ เพื่อซ่อนสปอยล์ด้วยครับ)

หากพบเห็นการ Spoil หรือไม่เหมาะสม รบกวนแจ้งที่ Inbox Fan Page ครับ


NEKOPOST.NET