NEKOPOST.NET


ชีวิตเกษตรตามใจ ในต่างโลก // Isekai Nonbiri Nouka
  Author NAITOU Kinosuke
  Artist TSURUGI Yasuyuki
  Website
  Status Active
  Release Date 2018-04-02
  Last Update 2019-05-01
  View 960,058
Category: comedy, fantasy, isekai, shounen, slice_of_life
 หลังจากที่ฮิราคุตายเขาก็ถูกส่งไปต่างโลก แล้วพระเจ้าก็ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรครอบจักรวาลและร่างกายที่แข็งแรงและไม่มีวันเจ็บป่วยให้กับเขา เพื่อทำการเกษตรในโลกใบใหม่ 

ชีวิตเกษตรตามใจ ในต่างโลก // Isekai Nonbiri Nouka
  Author NAITOU Kinosuke
  Artist TSURUGI Yasuyuki
  Website
  Status Active
  Release Date 2018-04-02
  Last Update 2019-05-01
  View 960,058

 หลังจากที่ฮิราคุตายเขาก็ถูกส่งไปต่างโลก แล้วพระเจ้าก็ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรครอบจักรวาลและร่างกายที่แข็งแรงและไม่มีวันเจ็บป่วยให้กับเขา เพื่อทำการเกษตรในโลกใบใหม่ 

Project chapters
Ch.99 - เริ่มชินแล้ว(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-11-30
Ch.98 - แข่งกับเวลา(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-11-28
Ch.97 - แข่งกับเวลา(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-11-25
Ch.96 - การปรึกษาหารือ(ตอนที่ 3)
By MindBreak-FS , on 2020-11-23
Ch.95 - การปรึกษาหารือ(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-11-22
Ch.94 - การปรึกษาหารือ(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-11-21
Ch.93 - ผู้อยู่อาศัยใหม่ - กลุ่มที่สาม
By MindBreak-FS , on 2020-11-13
Ch.92 - ผู้อยู่อาศัยใหม่ - กลุ่มที่สอง(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-11-10
Ch.91 - ผู้อยู่อาศัยใหม่ - กลุ่มที่สอง(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-11-09
Ch.90 - ผู้อยู่อาศัยใหม่ - กลุ่มแรก
By MindBreak-FS , on 2020-11-08
Ch.89 - ปัญหาที่มากับฤดูร้อน(ตอนที่ 3)
By MindBreak-FS , on 2020-11-06
Ch.88 - ปัญหาที่มากับฤดูร้อน(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-11-01
Ch.87 - ปัญหาที่มากับฤดูร้อน(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-10-30
Ch.86 - การประชุมเพื่อประเมินผล(ตอนที่ 3)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.85 - การประชุมเพื่อประเมินผล(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.84 - การประชุมเพื่อประเมินผล(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.83 - การเก็บกวาดและผลที่ตามมา(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.82 - การเก็บกวาดและผลที่ตามมา(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.81 - งานประลองยุทธ์ กลุ่มอัศวิน - รอบรองและรอบชิง(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.80 - งานประลองยุทธ์ กลุ่มอัศวิน - รอบรองและรอบชิง(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.79 - งานประลองยุทธ์ กลุ่มอัศวิน - รอบสอง(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.78 - งานประลองยุทธ์ กลุ่มอัศวิน - รอบสอง(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.77 - งานประลองยุทธ์กระชับมิตร
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.76 - งานประลองยุทธ์ กลุ่มอัศวิน - รอบแรก(ตอนที่ 4)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.75 - งานประลองยุทธ์ กลุ่มอัศวิน - รอบแรก(ตอนที่ 3)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.74 - งานประลองยุทธ์ กลุ่มอัศวิน - รอบแรก(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.73 - งานประลองยุทธ์ กลุ่มอัศวิน - รอบแรก(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.72 - งานประลองยุทธ์ - กลุ่มนักรบ(ตอนที่ 2)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.71 - งานประลองยุทธ์ - กลุ่มนักรบ(ตอนที่ 1)
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.70 - งานประลองยุทธ์ - กลุ่มคนทั่วไป
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.69 - การเตรียมงานเทศกาล
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.68 - การยั่วยวนของยาร์
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.67 - ชีวิตของหัวหน้าหมู่บ้าน ตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็น
By MindBreak-FS , on 2020-10-29
Ch.66 - ชีวิตของหัวหน้าหมู่บ้าน ตอนเช้า
By , on 2019-05-01
Ch.65 - การทรยศของเอลฟ์ภูเขา
By , on 2019-05-01
Ch.64 - การก่อสร้างหมู่บ้านใหม่และการกลับมาของทีมเดินทาง
By , on 2019-05-01
Ch.63 - การสร้างหมู่บ้านใหม่
By , on 2019-05-01
Ch.62 - โบสถ์และเปียโน
By , on 2019-04-25
Ch.61 - กิจกรรมประจำวันของดวอร์ฟและแขกคนใหม่
By , on 2019-04-24
Ch.60 - สมาชิกกรรมการงานเทศกาลและเครื่องดนตรี 2
By , on 2019-04-20
Ch.59 - สมาชิกกรรมการงานเทศกาลและเครื่องดนตรี 1
By , on 2019-04-19
Ch.58 - แผนงานเทศกาลกีฬา
By , on 2019-04-18
Ch.57 - แผนการประชุมของหมู่บ้าน
By , on 2019-04-14
Ch.56 - ฤดูใบไม้ผลิและเหรียญรางวัล 2
By , on 2019-04-13
Ch.55 - ฤดูใบไม้ผลิและเหรียญรางวัล 1
By , on 2019-04-13
Ch.54 - การต่อสู้ของเผ่าลาเมีย
By , on 2019-04-06
Ch.53 - การกลับมาของทีมสำรวจและการมาถึงของฤดูหนาว
By , on 2019-04-05
Ch.52 - การเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วง เอลฟ์ภูเขา และเครื่องปั้นดินเผา 2
By , on 2019-04-04
Ch.51 - การเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วง เอลฟ์ภูเขา และเครื่องปั้นดินเผา
By , on 2019-03-29
Ch.50 - ยูริกลับบ้าน
By , on 2019-03-26
Ch.49 - ความสำนึกผิดของยูริ
By , on 2019-03-23
Ch.48 - เหล่าเด็กสาวที่อยากย้ายเข้ามาอยู่
By , on 2019-03-23
Ch.47 - รอยยิ้มของเฟรา
By , on 2019-03-21
Ch.46 - การขนส่ง
By , on 2019-03-20
Ch.45 - ฮาคุเร็น
By , on 2019-03-19
Ch.44 - ครอบครัวมังกร 2
By , on 2019-03-19
Ch.43 - ครอบครัวมังกร 1
By , on 2019-03-16
Ch.42 - วัฒนธรรมและลาเมีย 2
By , on 2019-03-15
Ch.41 - วัฒนธรรมและลาเมีย 1
By , on 2019-03-14
Ch.40 - ปัญหาเรื่องมังกร 4
By , on 2019-03-13
Ch.39 - ปัญหาเรื่องมังกร 3
By , on 2019-03-12
Ch.38 - ปัญหาเรื่องมังกร 2
By , on 2019-03-11
Ch.37 - ปัญหาเรื่องมังกร 1
By , on 2019-03-11
Ch.36 - ตัวแทน
By , on 2019-03-07
Ch.35 - วัฒนธรรมอาหาร
By , on 2019-03-06
Ch.34 - การเจรจาต่อรอง
By , on 2019-03-05
Ch.33 - ลูกสาวของบิสเซล
By , on 2019-03-05
Ch.32 - ลาสตี้
By , on 2019-03-04
Ch.31 - การเกิดของลูกชายผมและแขก 2
By , on 2019-03-03
Ch.30 - การเกิดของลูกชายผมและแขก 1
By , on 2019-03-02
Ch.29 - ดวอร์ฟอาวุโส
By , on 2019-03-01
Ch.28 - ความวุ่นวายในป่า
By , on 2019-02-28
Ch.27 - Chapter 27
By , on 2019-02-27
Ch.26 - การประชุมระหว่างงานเลี้ยงและผู้อยู่อาศัยใหม่
By , on 2019-02-26
Ch.25 - หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในด้านการค้าขาย
By , on 2019-02-25
Ch.24 - Beastmen Visitors
By , on 2019-02-13
Ch.23 - Dragon Visitor
By , on 2019-01-20
Ch.22 - ไวน์และแขก
By , on 2019-01-20
Ch.21 - Chapter 21
By , on 2018-11-25
Ch.20 - Chapter 20
By , on 2018-11-23
Ch.19 - Chapter 19
By , on 2018-11-23
Ch.18 - ฤดูใบไม้ผลิที่ไวน์เวิร์นบุกโจมตี 2
By Alonenekochan , on 2018-08-18
Ch.17 - ฤดูใบไม้ผลิที่ไวน์เวิร์นบุกโจมตี 1
By Alonenekochan , on 2018-08-13
Ch.16 - My home
By Alonenekochan , on 2018-08-04
Ch.15 - ผู้มาอยู่อาศัยใหม่ กับ ทางน้ำที่เสร็จสมบูรณ์ และ บ่อน้ำร้อน!!
By Alonenekochan , on 2018-08-02
Ch.14 - ฤดูใบไม้ผลิที่สไลม์มาเยือน
By Alonenekochan , on 2018-08-01
Ch.13 - สำนึกที่มีต่อเอลฟ์
By Alonenekochan , on 2018-07-31
Ch.12 - คนที่มาอยู่ด้วยเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
By Alonenekochan , on 2018-05-26
Ch.11 - หญิงสาวผู้มีปีก
By Alonenekochan , on 2018-05-25
Ch.10 - ลู
By Alonenekochan , on 2018-05-04
Ch.9 - ความป่าเถื่อน?
By Alonenekochan , on 2018-05-02
Ch.8 - การเดินทางของพวกคุโระ
By Alonenekochan , on 2018-05-01
Ch.7 - การเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวกับผู้อาศัยคนใหม่
By Alonenekochan , on 2018-04-25
Ch.6 - การยืนยันอีกครั้ง
By Alonenekochan , on 2018-04-23
Ch.5 - ชื่อของพวกสุนัข
By Alonenekochan , on 2018-04-19
Ch.4 - พวกสุนัข
By Alonenekochan , on 2018-04-08
Ch.3 - การฉวยโอกาส และ การพบพาน
By Alonenekochan , on 2018-04-06
Ch.2 - อุปกรณ์การเกษตรสารพัดประโยชน์
By Alonenekochan , on 2018-04-03
Ch.1 - การย้ายไปต่างโลกที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ
By Alonenekochan , on 2018-04-02

Post from visitors
SOCIAL NETWORK COMMENTS
Editor's message
SUGGESTED REVIEW
Under construction
ข้อควรระวังในการ Comment
1.เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม หยาบคายได้เล็กน้อย (เข้าใจว่าอิน Lol)
2.ไม่พาดพิงถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใด โดยไม่จำเป็น
3.ห้ามโพสลิ้งค์ไปยังเวปภายนอก เช่นแจกไฟล์ แปลอิ้ง
4.ห้าม Spoiled ยกเว้นมีคนถาม (ใส่จุดเคาะบรรทัดลงไปเยอะ ๆ เพื่อซ่อนสปอยล์ด้วยครับ)

หากพบเห็นการ Spoil หรือไม่เหมาะสม รบกวนแจ้งที่ Inbox Fan Page ครับ


NEKOPOST.NET