NEKOPOST

Genre: second_life

[นิยายแปล] แกร่งเกมเกิดใหม่ไร้พ่ายไปเลือกปราชญ์ On Going

จากคนเขียนปราชญ์เทพเกิดใหม่ไปเป็นตราไร้ค่า กับเกิดใหม่ไปเป็นปราชญ์แกร่ง ด้วยเนื้อเรื่องสไตล์ปราชญ์(อีกแล้ว) เพื่อทำลายสามัญสำนึกชาวบ้าน และคราวนี้ มาพร้อมกับคำอธิบายอันสมเหตุสมผล(!?)ว่าทำไม 'ปราชญ์' ถึงเมพขิงๆเป็นที่สุด....
Novel
On Going
NEKOPOST.NET