Project » Manga
Franken Fran Favorite
Author
Artist KIGITSU Katsuhisa
Website
First Release 24 September 12
Last Update 19 April 14
Views 248,708

Describe
ไม่ว่าจะเป็นการทำให้คนตายฟื้นขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการเอาร่างกายของคนอื่นมาใส่ให้คุณแทน หรือแม้กระทั่งเอาลูกตาของที่อื่นที่คุณปราถานามาใส่ให้คุณแทนของเดิม เธอทำได้ทุกอย่าง ชื่อของเธอนั้นคือ ฟราน แต่ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการทำแบบนั้นจริงหรือ? การชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วมันจะดีจริงหรือ? ไม่สนสิ่งใดนอกจากผลลัพท์ที่ออกมามันจะดีจริงหรือ? แล้วสุดท้ายอะไรคือสิ่งที่ ฟราน เธอปราถนากันแน่?Social Network :
 
Category : 
เนื้อหาของผลงานนี้ อาจมีภาพหรือเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
เนื่องจากอาจมีภาพความรุนแรง หรือทะลึ่ง ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน
กรุณาคลิกปุ่ม ยอมรับ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของผลงาน

Chapter List
 • Ch.24 - Chapter 24 Crover C. Crewe
 • Ch.23 - Justice pdamt
 • Ch.22.1 - Protozoan pdamt
 • Ch.22 - Protozoan Crover C. Crewe
 • Ch.21.1 - ความจริงอันโหดร้าย... pandanaruk
 • Ch.21 - Attempted Suicide Crover C. Crewe
 • Ch.20 - THE FINAL MOVIE Crover C. Crewe
 • Ch.19 - LUST Crover C. Crewe
 • Ch.18 - TRIVIAL LOVE Crover C. Crewe
 • Ch.17 - SEA MONSTER Crover C. Crewe
 • Ch.16 - ADOREA Crover C. Crewe
 • Ch.15.5 - BLOODY VERONICA Crover C. Crewe
 • Ch.15 - ETERNAL BEAUTY Crover C. Crewe
 • Ch.14 - MY LITTLE SISTER Crover C. Crewe
 • Ch.13 - MULTIPLIES 2 Crover C. Crewe
 • Ch.12 - MULTIPLIES Crover C. Crewe
 • Ch.11 - SNOW LIGHT Crover C. Crewe
 • Ch.10 - COCKROACH Crover C. Crewe
 • Ch.9 - FAKE Crover C. Crewe
 • Ch.8 - BEAUTIFUL WORLD Crover C. Crewe
 • Ch.7.5 - MOVIE STAR Crover C. Crewe
 • Ch.7 - HOLD ME TIGHT Crover C. Crewe
 • Ch.6 - UNHAPPY BIRTHDAY Crover C. Crewe
 • Ch.5 - GOD&DOG Crover C. Crewe
 • Ch.4 - COSMETIC SURGERY Crover C. Crewe
 • Ch.3 - TAKE TO PIECES Crover C. Crewe
 • Ch.2 - CHRYSALIS Crover C. Crewe
 • Ch.1 - BRAINS Crover C. Crewe


Recently Comment
Please Sign In/Register to comment this post.
Sign In / Register here
Your Comment