Divine Of The King [Rewrite] ตอนที่ 1 | Nekopost.net 
NEKOPOST
การแสดงผล

Divine Of The King [Rewrite]

Ch.1 - Act 1 มหารัฐ - ซีออน อี - ล่ามังกร


มหารัฐ ไซโครมาเนีย เป็นรัฐที่เป็นเอกเทศจากสงครามของแต่ละรัฐต่างๆ มีเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเป็นรัฐที่เหมาะแก่ การตั้งถิ่นฐาน และ การศึกษาเป็นอย่างมาก สิ่งที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดของมหารัฐนี้มีอยู่ 3 อย่าง

คือ  1. เป็นรัฐที่อยู่ใจกลางในการแบ่งเขตระหว่างรัฐของโลก
      2. มีการปกครองที่มั่นคง 
      3. เป็นศูนย์รวมทางการศึกษาแบบเต็มขั้นในแต่ละด้าน

ส่วนที่สำคัญที่สุดเห็นเป็นอื่นไม่ได้นอกเสียจากด้านการศึกษา ในช่วงอายุสองปีถึงสิบแปดปี จะเป็นการศึกษาในช่วง ไพรมมารี่คลาส เป็นช่วงที่เน้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของเหล่าเด็กๆ และ ด้านทฤษฎีในช่วงต้น ส่วนทางด้านเด็กที่อายุสิบเก้าปีขึ้นไป จะอยู่ในช่วงการศึกษาแบบ เซคคันนารี่คลาส เป็นการศึกษาที่เน้นนำไปใช้งานได้จริงโดยใช้พื้นฐานจากไพรมมารี่คลาสมาต่อยอด

โครงสร้างการศึกษาในช่วง เซคคันนารี่คลาสแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
1.ภาคปกติ คือ ภาคการเรียนที่ เรียนเพื่อเป็นทางผ่านในการต่อยอดไปศึกษาเต็มขั้นในมหาลัย
    ประโยชน์ของการศึกษาภาคเรียนปกติ คือ


     1.ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน ทางหน่วยงานที่เรียนอยู่จะ เสียค่าการเรียนให้ทั้งหมด(ภายในข้อตกลง)


     2.ขณะเรียนจะถูกพิจารณาไปด้วยว่าความสามารถอยู่ในเกณฑ์ใด เมื่อเรียนจบเกณฑ์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์ว่าศักยภาพอยู่ในระดับไหน สามารถทำงานในรูปแบบนี้ได้หรือไม่ และถ้าอยู่ในมหารัฐไซโครมาเนียต่อจะสามารถเข้าทำงานในมหารัฐไซโครมาเนียได้เลย ถ้าไม่อยู่ต่อทางศูนย์การศึกษาจะออกใบรับรองผลให้และเงินส่วนหนึ่งตามศักยภาพที่ถูกคำนวนไว้


     ข้อเสียเปรียบ คือ
      1.มีสิทธิพิเศษน้อยกว่าการศึกษาภาคพิเศษ

2.ภาคพิเศษ คือ ภาคการเรียนที่ศึกษาเพื่อรับใช้มหารัฐไซโครมาเนียโดยตรง เหมือนกับการเข้ารับราชการทหาร

    ประโยชน์ของการศึกษาภาคเรียนพิเศษ คือ


    1.เมื่อเรียนจบหลักสูตรมาสารถเข้ารับราชการของมหารัฐไซโครมาเนียได้เลย


    2.มีเงินค่าชื่อเสียงให้ ก็ต่อเมื่อ ได้ทำชื่อเสียงให้ทางมหารัฐไซโครมาเนีย


    3.มีอิสระในการศึกษา แต่ ภายใน 4 ปี ต้องจบการศึกษาถ้าไม่จบจะถูก Retry ไปอยู่ระดับแรกใหม่

    ข้อเสียเปรียบ คือ
    1.เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษามาก
    2.หากเสียชีวิตระหว่างการศึกษาทางศูนย์การศึกษาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น

ทางด้านการศึกษาภาคพิเศษ จะเปิดให้ทำการศึกษาได้ 4 แผนการศึกษาเท่านั้น ในปีแรกทุกคนจะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาได้จนกว่าจะจบภาคเรียนที่หนึ่ง ทางมหารัฐไซโครมาเนีย จะทำการวัดระดับความสามารถของแต่ละคนว่าสมควรได้อยู่ส่วนของแผนการศึกษา หากไม่พอใจกับการวัดระดับครั้งแรกก็สามารถมาวัดระดับครั้งที่สองได้ภาคในอีกหนึ่งภาคเรียนที่เหลือ

แผนการศึกษาแรก
1.แผนการศึกษาด้านการรบ
    แบ่งได้อีก 2 ประเภท
    ประเภทที่1
         -Gunzi(กุนซือ) ประเภท วางแผนการรบ การตัดสินใจ ใช้สมองในการรบ
    ประเภทที่2
         -Warrior(วอร์ริเออร์) - ประเภท ผู้ทำศึกกับศัตรู มีพละกำลังแข็งแรง ใช้ความแข็งแรงในการรบ
           แบ่งได้อีก 3 ระดับ คือ
           1. Crusader (แม่ทัพ)
               ผู้อยู่ในขั้นนี้คือ ผู้ที่สามารถใช้อาวุธในการรบได้ทุกชนิดอย่างคล่องแคล้วใน

            2. Knight (อัศวิน)
                ผู้ที่อยู่ในระดับนี้คือ ผู้ที่สามารถใช้อาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชำนาญจนสามารถเรียกออกมาได้ในยามที่ต้องการได้

            3. Footman หรือ Soldier (นักรบ)
                ผู้ที่พึ่งเข้ารับการศึกษาในปีที่1 80 % จะได้ระดับนี้ ในขั้นนี้คือผู้ที่ต้องการฝึกเพื่อไปเป็น Knight กับ Crusader ในอนาคต

แผนการศึกษาถัดมา
2.แผนการศึกษาด้านเวทมนต์
    แบ่งได้ เป็น 5 ประเภท
                  1. Slayer     (ผู้ทำลาย)       คือ ผู้ใช้เวทย์มนต์ในด้านการโจมตีได้รุนแรง

                  2. Power     (ผู้ปกป้อง)      คือ ผู้ใช้เวทย์มนต์ที่เด่นในด้าการป้องกัน

                  3. Breaker  (ผู้ช่วยเหลือ)   คือ ผู้ใช้เวทย์มนต์ที่เก่งในด้านการใช้พลังจิตสลายธาตุ


                  4. Caster    (ผู้ควบคุม)       คือ ผู้ใช้เวทมนต์ที่เด่นในสายควบคุม

                  5. Sorcerer (ผู้รังสรรค์)      คือ ผู้ใช้เวทย์มนต์ที่สามารถสร้าง Item มาจากธาตุต่างๆได้ ( Witchcraft )

แผนการศึกษาถัดมา
3.แผนการศึกษาด้านการลอบโจมตี
     แบ่งได้ 2 ประเภท
                คือ   1. Melee  (ระยะใกล้)
                       2. Range (ระยะไกล)

           1. Melee -  Assasin   (เพชฌฆาต)  คือ ผู้ลอบโจมตีในระยะใกล้

           2. Range -  Sniper    (ผู้สอดส่อง)   คือ ผู้ใช้ธนูหรือหน้าไม้ในการซุ่มโจมตี

                            - Shooter (ผู้ซุ่มยิง)      คือ ผู้ใช้ปืนในการซุ่มโจมตี


แผนการศึกษาถัดมา
4.แผนการศึกษาด้านเครื่องกล

     แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

      1. Innovator (ผู้ใช้เครื่องกล) คือ   ผู้เชื่อต่อเครื่องกลเข้ากับระบบประสาทได้ทุกแบบ

      2. Creator    (ผู้สร้างสรรค์)   คือ    ผู้สร้างเครื่องกลออกมาใช้ได้ในทุกๆด้าน

      3. Destroyer (ผู้เก็บกวาด)   คือ    ผู้ที่ใช้เครื่องกลต่อสู้ในยามสงครามอย่างเชี่ยวชาญ

ตลอดระยะการศึกษาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของผู้ศึกษาว่าจะสามารถนำการศึกษาทั้งหมดไปต่อยอดได้อย่างไร 

สำนักข่าว PCM NEWS รายงาน

เมื่อโทรทัศน์ถ่ายทอดข่าวจบ มีชายคนหนึ่งร้องเสียงหลงขึ้นมา

“เฮ้ ! ทำไมฉันต้อง ...”

ก่อนสิ้นคำสุดท้ายจากปากของเขา ก็ถูกเสียงบวกกับความมุ่งมั่นและการยัดเยียดอีกเล็กน้อย เข้ามาขัด

“ โอเค ฉันขอลงมติให้ ซีออน ลงสมัครตำแหน่งจอมเวทศูนย์กลางกลุ่ม ... เอาแหละใครเห็นด้วยยกมือขึ้น”

"มันผิดกฏไม่ใช่หรอให้ นศ.ภาคปกติเข้าการแข่งขันหน่ะ"

หลังจากประโยคสุดท้ายของชายอีกคนผู้กล่าวคำพวกนี้ออกมาโดยไม่ฟังเสียงของชายหนุ่มนัยน์ตาสีม่วงผู้โชคร้ายเลย ภายในห้องประชุมลับที่ดูเหมือนจะเป็นห้องนอนเล็กๆในหอพักภายใน ของนักศึกษาภาคปกติของมหารัฐ ไซโครมาเนีย ก็มีเสียง “พรึบ” อย่างพร้อมเพรียงกัน พอชายที่ชื่อว่า ซีออน ได้ยินและเห็น เช่นนั้นแล้ว ตัวเขาก็ทรุดนั่งกุมขมับลงบนเตียงของเขาพอดี

เมื่อสิบนาทีก่อนหน้านี้

"ซอนจังงง นายรู้ไหม วันพรุ่งนี้อ่ามีการจัดแข่งขันผู้สมัคร4จตุรเทพคนต่อไปด้วยน้าา"

เสียงออดอ้อนของสาวน้อยผมสีชมพูที่พูดออดอ้อนขึ้นมาให้ชายหนุ่มที่นอนเล่นกับนกฮูกสีขาวตัวใหญ่อยู่

"รู้ซิ แล้วทำไมหรอ"

ชายหนุ่มนัยน์ตาสีม่วงเอ่ยออกมาขณะที่กำลังแยกปีกนกฮูกสีขาวของเขาให้คล้ายกับท่านก กระยาง

"ก็นะแบบว่า ชั้นจะลงแข่งด้วยหน่ะซิ แต่กลุ่มของเราหน่ะถ้าไม่นับนายที่อยู่สาขาปกติแล้วมีแค่หกคนหน่ะซิ"

"ไม่"

ชายหนุ่มอุ้มนกฮุกมาบังหน้าตัวเองและหันหน้าหนีหญิงสาวไปอีกทางหนึ่ง

"เอ๋ ชั้นยังไม่ได้ถามอะไรเลยน้า ซอนจังนี่ละก็"

หญิงสาวทำท่าเขินอายโดยขณะมือของเธอนั้นมีลูกไฟลูกเล็กๆลอยขึ้นมาและจิ้มไปที่หลังของชายหน้านกฮูก

"โอ้ย!!! แอลลี่ มันร้อนนะ  โอ้ยๆๆ"

"ซอนจังละก็ เค้าแค่อยากถามว่าเข้าทีมกับพวกเราได้ไหม"

ขณะที่ หญิงสาวผมสีแดงที่ชื่อว่าแอลลี่พูดขึ้นมา เธอก็โอบกอดชายหนุ่มและผลักลงไปบนเตียงนอนของเขา

"แอลลี่จะทำอะไรหน่ะ"

เธอยื้นหน้าเข้าไปใกล้ๆเขาเรื่อยๆจากนั้นเธอก็

"อะแฮ่ม!!! 

เสียงดังขึ้นมาจากเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามกับซีออนที่ถูกเอลลี่จับกดอยู่ เช่นนั้นเองเอลลี่จิงปล่อยซีออนและค่อยๆลุกขึ้นมา และเขาก็พูดขึ้นมาว่า

"ซีออนชั้นอยากได้ความสามารถนาย เข้าทีมกับชั้นเถอะ"

ซีออนลุกขึ้นมาและพูดออกมาว่า

"ความสามารถชั้น? ชั้นที่ทำได้แค่ การคิด เนี่ยนะ"

"เพราะแค่นั้นแหละคงเกินพอแล้ว"

"อัจฉริยะ ด้านการวางแผน ซีออน อี ชายผู้ที่ชนะแกรนมาสเตอร์ในรอบระดับประเทศของการแข่งขันหมากรุกสามปีซ้อน"

ชายอีกคนพูดขึ้นมาพอกับดันแว่นของเขาขึ้น

"อัสลัน นั้นมันเมื่อหลายปีก่อนแล้วที่ชั้นได้ลงแข่งหน่ะ"

"ทำคะแนนเป็นที่1ของทางด้านวิศวกรรมสาขาปกติ ที่เกณฑ์ A ได้ฉายาว่า Ace Of Engineering"

"พวกนั้นตั้งให้ชั้นเองเถอะ"

หืม และก็มี ชายอีกคนพูดกับเขาว่า

“ไม่ต้องกลัวหรอก ซีออน รับรองได้เราแค่ยืมตัวนายไปยืนอยู่ตรงกลางของกลุ่มแค่นั้นเอง”

ชายที่ขอร้องซิออนต่อจากเอลลี่พูดโน้มน้าวซิออนให้เข้าร่วมด้วย

"ไม่เอา เดียวนี้โลกเป็นประชาธิปไตยแล้วนะ ประชาชนคนธรรมดาอย่างชั้นสามารถเลือกได้ว่าตัดสินใจอะไร"

"นั้นซินะ ประชาธิปไตยซินะ งั้นเอาแบบนี้ดีกว่า..."

สายตาทั้ง12คู่จ้องมองมายังเขา ชายผมสีดำที่ตัดกับนัยน์ตาสีน้ำเงิน

"เรามาโหวตกันดีกว่า"

ซิออนสดุ้ง ลุกพรวดขึ้นมาจากเตียง จนเอลลี่ตกใจ

"อ้ายย!"

“เฮ้ ! โควเมย์ทำไมฉันต้อง ...”

ก่อนสิ้นคำสุดท้ายจากปากของเขา ก็ถูกเสียงบวกกับความมุ่งมั่นและการยัดเยียดอีกเล็กน้อย เข้ามาขัด

“ โอเค ฉันขอลงมติให้ ซีออน ลงสมัครตำแหน่งจอมเวทศูนย์กลางกลุ่ม ... เอาแหละใครเห็นด้วยยกมือขึ้น”

"มันผิดกฏไม่ใช่หรอให้ นศ.ภาคปกติเข้าการแข่งขันหน่ะ"

หลังจากประโยคสุดท้ายของชายอีกคนผู้กล่าวคำพวกนี้ออกมาโดยไม่ฟังเสียงของชายหนุ่มนัยน์ตาสีม่วงผู้โชคร้ายเลย ภายในห้องประชุมลับที่ดูเหมือนจะเป็นห้องนอนเล็กๆในหอพักภายใน ของนักศึกษาภาคปกติของมหารัฐ ไซโครมาเนีย ก็มีเสียง “พรึบ” อย่างพร้อมเพรียงกัน พอชายที่ชื่อว่า ซีออน ได้ยินและเห็น เช่นนั้นแล้ว ตัวเขาก็ทรุดนั่งกุมขมับลงบนเตียงของเขาพอดี

หลังจากพายุที่เลวร้ายได้ผ่านไปก็ถึงช่วงเวลาอันสงบสุขของชายนัยน์ตาม่วงเสียที เขาหลับตาลงอย่างช้าๆและพูดออกมาราวกับเป็นคำบ่น

"ฮะๆ ช่างสงบสุขดีจริงๆ"

 

ณ หอประชุมพระราชวังหลัก

"สังหารมังกร!"

เหล่าคณบดีและขุนนางต่างตกใจกับความคิดเห็นของชายหนุ่มที่กำลังยืนทำความเคารพเสนอทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

"ขอรับ หากปล่อยมันต่อไปแล้วละก็จะเกิดความเสียหายต่อ รัฐทางตอนเหนือได้ขอรับ"

ภายในห้องเงียบลงและหันไปทางผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงที่สุดทั้งสี่คนที่นั่งอยู่หลังผ้าม่าน

"เอาเป็นหลังงานคัดเลือกก็ละกันนะ บามุซ ในตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการคัดเลือกสี่จตุรเทพคนใหม่ พวกเราจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้ตามใจชอบมากนัก"

เสียงของชายหนุ่มผู้นั่งตรงกลางดังออกมา ทุกๆคนในหอประชุมไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบในทางลบใดๆทั้งสิ้นมีเพียงแต่การจับกลุ่มคุยกันเล็กๆน้อยๆ

"งั้นก็ขอปิดประชุมแค่เท่านี้นะ"

"รับพระบัญชาพะยะค่ะ"

ผู้เข้าประชุมทั้งหมดยืนขึ้นและเอากำปั้นขวายกขึ้นนาบอกทางซ้าย จากนั้นก็ค่อยๆเดินออกไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

"จัดการมังกรซินะ เห้อออ"

ชายเสียงทุ้มที่นั่งริมขวาสุดพูดขึ้นมาพร้อมกับลุกขึ้นจากเก้าอี้และยืดตัวบิดขี้เกียจ เผยให้เห็นดาบสามเล่มที่เหน็บอยู่ข้างเอวของเขาทั้งสองข้าง

"ไม่แนะนำ เพราะ อาจารย์รักมังกร"

เสียงที่เรียบเฉย เฉกเช่นเดียวกับใบหน้าถูกกล่าวออกมาจากหญิงสาวที่นั่งข้างๆชายสามดาบ

"รอหลังงานคัดเลือกดีที่สุดละนะ จะได้ไม่เป็นปัญหาระหว่างประเทศด้วย"

เสียงของหญิงสาวอีกคนดังขึ้นมาจากทางริมซ้ายสุด เธอค่อยๆลุกขึ้นจากนั้นมองไปทางด้านหลังของเธอ และพูดไปข้างหลังของเธอว่า 

"ดีละใช่ไหม...มิคาเอล"

หลังจากเธอพูดจบชายที่นั่งตรงกลางระหว่างเธอกับหญิงสาวหน้านิ่ง ก็สลายกลายเป็นกลีบดอกไม้จำนวนมากและปลิวออกไปทางหน้าต่างทางด้านหลัง ผ่านรูปปั้นสีทองที่อยู่ริมห้องที่พวกเขายืนอยู่หลังหลังของพวกเขา

End Act I NEKOPOST.NET