Heaven Awakening Path ตอนที่ 84 | Nekopost.net 
NEKOPOST
การแสดงผล

Heaven Awakening Path

Ch.84 - ช่วงเวลาที่เกิดช่องว่าง


ตอนที่ 84 – ช่วงเวลาที่เกิดช่องว่าง

 

“ตั้งสมาธิ จินตนาการ! จินตนาการรูปลักษณ์ของพลังวิญญาณแห่งเสียง บริสุทธิ์ ไม่แปดเปื้อนรูปลักษณ์อื่นใด จากนั้นก็สลัดรูปลักษณ์อื่นออกไป แล้วอย่าให้มันเข้ามาใกล้อีก! จากนั้นก็...”

แครก!

ไม่สำเร็จอีกแล้ว เศษไม้ในมือลู่ผิงแตกออกอีกครั้ง เขามีสีหน้าเจ็บปวดมองไปยังฉู่หมิ่น

เป็นการฝึกฝนในอีกเช้าวันหนึ่ง เศษไม้ชิ้นใหญ่กลายเป็นชิ้นเล็ก ดูเหมือนไม่มีพัฒนาการใด ๆ เลย

“จินตนาการ จินตนาการอย่างไรครับ” ลู่ผิงถามฉู่หมิ่นขอคำแนะนำ

“จินตนาการ...ก็คือจินตนาการ...” ฉู่หมิ่นกล่าว พยายามที่จะอธิบายให้ลู่