NEKOPOST

[นิยายแปล] ปราชญ์เทพเกิดใหม่ไปเป็นตราไร้ค่า

  Author Shinko Shoto (進行諸島)
  Artist Kazabana Huuka (風花風花)
  Website http://ncode.syosetu.com/n5712dr/
  Release Date 09 May 17
  Last Update 28 June 17
  View 96,936


 Description
 Category
Social Network


รับชมผลงาน

Ch.41 - ปราชญ์เทพ, ร่างแผน On 28 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.40 - ปราชญ์เทพ, เข้าพบพระราชา On 27 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.39.5 - เกี่ยวกับตรา On 26 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.39 - ปราชญ์เทพ, รู้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ On 26 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.38 - ปราชญ์เทพ, สู้กับปีศาจ On 25 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.37 - ปราชญ์เทพ, ถูกหาเรื่องวิวาท On 24 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.36 - ปราชญ์เทพ, ถูกเลือกเป็นตัวแทน On 23 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.35 - ปราชญ์เทพ, ทิ้งระเบิดปูเสฉวน On 22 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.34 - ปราชญ์เทพ, จับมอนมือเปล่า On 21 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.33 - ปราชญ์เทพ, เสร็จได้โดยไม่ต้องทำลายสนาม On 20 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.32 - ปราชญ์เทพ, สร้างธนูกาก On 19 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.31 - ปราชญ์เทพ, ตั้งปาร์ตี้สำเร็จ On 18 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.30 - ปราชญ์เทพ, หยุดเสียงเบ่งพลัง On 17 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.29 - ปราชญ์เทพ, แสดงเวทไร้ร่าย On 16 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.28 - ปราชญ์เทพ, ต่อรอง On 15 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.27 - ปราชญ์เทพ, นึกถึงความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูเวทมนต์ On 14 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.26 - ปราชญ์เทพ, ถูกครูล้อมรอบ On 13 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.25 - ปราชญ์เทพ, ตกเป็นเป้า On 12 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.24 - ปราชญ์เทพ, สงสัยกับคำว่า 'คะแนนเต็ม' On 11 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.23 - ปราชญ์เทพ, ยอมแพ้เรื่องยิงเป้าด้วยเวท On 10 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.22 - ปราชญ์เทพ, พิชิตคนไม่รู้จัก On 09 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.21 - ปราชญ์เทพ, ถูกผู้คุมสอบทิ้ง On 08 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.20 - ปราชญ์เทพ, สร้างดาบเวท On 07 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.19 - ปราชญ์เทพ, รับรู้ว่าขาดประสบการณ์ชีวิต On 06 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.18 - ปราชญ์เทพ, สั่งดาบเวท On 05 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.17 - ปราชญ์เทพ, เสร็จการเดินทางอันสงบสุข On 04 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.16 - ปราชญ์เทพ, จะเผาวัตถุดิบ On 03 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.15 - ปราชญ์เทพ, ระหว่างเดินทาง On 02 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.14 - ปราชญ์เทพ, สอนเวทมนต์ On 01 Jun 17, By miyanaga saki
Ch.13 - ปราชญ์เทพ, แกล้งทำเป็นไม่รู้ On 31 May 17, By miyanaga saki
Ch.12 - ปราชญ์เทพ, เกิดความคิดดีๆ On 30 May 17, By miyanaga saki
Ch.11 - ปราชญ์เทพ, รู้ถึงความเย็นชาต่อตราไร้ค่า On 29 May 17, By miyanaga saki
Ch.10 - ปราชญ์เทพ, รู้ถึงค่าของตราที่ 1 On 28 May 17, By miyanaga saki
Ch.9 - ปราชญ์เทพ, ร่วมฝึกดาบ On 27 May 17, By miyanaga saki
Ch.8 - ปราชญ์เทพ, รู้ถึงความถดถอยของวิชาดาบ On 26 May 17, By miyanaga saki
Ch.7 - ปราชญ์เทพ, ระวังพี่ชาย On 25 May 17, By miyanaga saki
Ch.6 - ปราชญ์เทพ, ชนะพ่อ On 24 May 17, By miyanaga saki
Ch.5 - ปราชญ์เทพ, สู้กับพ่อ On 23 May 17, By miyanaga saki
Ch.4 - ปราชญ์เทพ, นำอาหารกลับบ้าน On 22 May 17, By miyanaga saki
Ch.3 - ปราชญ์เทพ, ล่ามอนตอนอายุ 6 ขวบ On 21 May 17, By miyanaga saki
Ch.2 - ปราชญ์เทพ, สังเวชพี่ชาย On 20 May 17, By miyanaga saki
Ch.1 - ปราชญ์เทพ, ได้ตราแกร่ง On 19 May 17, By miyanaga saki
Ch.0 - ปราชญ์เทพ, เบื่ออนาคต ไปเกิดใหม่ดีกว่า On 18 May 17, By miyanaga sakiNEKOPOST.NET