NEKOPOST

Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai

  Author TSUTSUI Taishi
  Artist TSUTSUI Taishi
  Website
  Release Date 08 February 17
  Last Update 10 December 17
  View 101,177


 Description
 Category
Social Network


รับชมผลงาน

Ch.21 - สิ่งต้องห้ามที่เชื่อมต่อ [X] เข้ากับอัจฉริยะ On 10 Dec 17, By Chelly Translator
Ch.20 - [X] กังวลใจอยู่ในโลกที่พร่ามัวของอัจฉริยะ On 04 Nov 17, By Chelly Translator
Ch.19 - อัจฉริยะและ [X] ต่างพิจารณาสภาพการณ์ของอีกฝ่าย On 14 Oct 17, By Chelly Translator
Ch.18 - เพราะ [X] เป็นเหตุ อัจฉริยะจึงเรียนไม่ได้ On 09 Oct 17, By Chelly Translator
Ch.17 - พลังวัยรุ่นของอัจฉริยะเป็นแรงผลักวงล้อและ [X] On 06 Aug 17, By Chelly Translator
Ch.16 - นี่แหละคือผู้ที่ดูแลอัจฉริยะมาก่อน [X] On 29 Jul 17, By Chelly Translator
Ch.15 - อัจฉริยะในห้องอาบน้ำได้เปิดเผยต่อ [X] On 29 May 17, By Chelly Translator
Ch.14 - อัจฉริยะด้านป่าไม้พลัดหลงเข้าไปใน [X] On 24 May 17, By Chelly Translator
Ch.13 - บางครั้งความกังวลของอัจฉริยะก็แปรผกผันกับ [X] On 17 May 17, By Chelly Translator
Ch.12.5 - ตอนพิเศษ On 04 May 17, By Chelly Translator
Ch.12 - สิ่งที่เธอต้องการจากอัจฉริยะก็คือ [X] On 30 Apr 17, By Chelly Translator
Ch.11 - น้ำหนักของอัจฉริยะเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับ [X] On 20 Apr 17, By Chelly Translator
Ch.10 - วันของสาวน้อยบริสุทธิ์อัจฉริยะกับ [X] On 15 Apr 17, By Chelly Translator
Ch.9 - อัจฉริยะเริ่มจะเข้าใจความรู้สึกของ [X] On 11 Apr 17, By Chelly Translator
Ch.8 - อัจฉริยะต่อต้านใครเพื่อ [X] กันนะ On 29 Mar 17, By Chelly Translator
Ch.7 - ดังนั้นอัจฉริยะจึงสนุกกับ [X] On 20 Mar 17, By Chelly Translator
Ch.6 - อารยธรรมที่อัจฉริยะสะท้อนให้เห็นตามคำแนะนำของ [X] On 15 Mar 17, By Chelly Translator
Ch.5 - อัจฉริยะผู้สูงส่งจนมิอาจเอื้อม กำลังคิดมากเกี่ยวกับ [X] On 06 Mar 17, By Chelly Translator
Ch.4 - ราวกับปลาที่อยู่ในน้ำ, ราวกับความอัจฉริยะที่อยู่ใน [X] On 28 Feb 17, By Chelly Translator
Ch.3 - การมาเยือนของอัจฉริยะคือปัญหาร้ายแรงของ 'X' On 19 Feb 17, By Chelly Translator
Ch.2 - แรงบันดาลใจของเหล่าอัจฉริยะคืออะไรกัน? On 12 Feb 17, By Chelly Translator
Ch.1 - อัจฉริยะ และ 'X' เปรียบดั่งเหรียญคนละด้าน On 09 Feb 17, By Chelly TranslatorNEKOPOST.NET