Da Zhu Zai(The Great Ruler) | Nekopost.net

NEKOPOST

Da Zhu Zai(The Great Ruler)

  Author Tian Can Tu Dou
  Artist
  Website
  Release Date 05 January 16
  Last Update 16 February 16
  View 15,579


 Description
 Category
Social Network


รับชมผลงาน

Ch.14 - ชัยชนะ On 16 Feb 16, By บาทเดียว
Ch.13 - การต่อสู้เริ่มขึ้นแล้ว! On 31 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.12 - ระเบิดอันร้ายแรง On 31 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.11 - สัญญาที่เริ่มใหม่อีกครั้ง On 31 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.10 - ความทรงจำในอดีตเส้นทางของการใช้พลังวิญญาณ On 21 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.9 - ที่ราบของโรงเรียนทางตอนเหนือ On 21 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.8 - มุ่งไปสู่ชั้นสวรรค์ On 15 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.7 - การพัฒนาของวรยุทธ์ On 15 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.6 - เส้นทางของชั้นสวรรค์ On 10 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.5 - ลูกปัดวิญญาณ On 10 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.4 - การต่อสู้ที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรี On 08 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.3 - การประลองของโรงเรียน On 08 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.2 - สุดยอดคัมภีร์ On 08 Jan 16, By บาทเดียว
Ch.1 - เด็กผู้ชายในเส้นทางจิตวิญญาณ On 05 Jan 16, By บาทเดียวNEKOPOST.NET