Zetsubou no Hantou | Nekopost.net

NEKOPOST

Zetsubou no Hantou

  Author SAKURAI Toshifumi
  Artist SAKURAI Toshifumi
  Website
  Release Date 13 June 14
  Last Update 28 June 14
  View 40,132


 Description
 Category
Social Network


รับชมผลงาน

Ch.24 - 24 On 28 Jun 14, By FanGzSmarT
Ch.23 - 23 On 28 Jun 14, By FanGzSmarT
Ch.22 - 22 On 28 Jun 14, By FanGzSmarT
Ch.21 - เกมบุกตีปราสาท On 22 Apr 14, By FanGzSmarT
Ch.20 - ลูกศรแห่งโชคชะตา On 21 Apr 14, By FanGzSmarT
Ch.19 - ร่างกายที่สกปรกและจิตใจที่ใสสะอาด On 20 Apr 14, By FanGzSmarT
Ch.18 - แย่งชิง On 20 Apr 14, By FanGzSmarT
Ch.17 - คำขอของไรอง On 18 Apr 14, By FanGzSmarT
Ch.16 - เรื่องราวของไรอง On 17 Apr 14, By FanGzSmarT
Ch.15 - สัตว์ประหลาดปรากฎกาย On 16 Apr 14, By FanGzSmarT
Ch.14 - ชายนุ่งลิงห่มฟ้าทั้งหมดออกจู่โจม On 03 Mar 14, By FanGzSmarT
Ch.13 - สมดุลล่มสลาย On 03 Mar 14, By FanGzSmarT
Ch.12 - ผู้ชายคนแรก On 02 Mar 14, By FanGzSmarT
Ch.11 - ตัวตนที่แท้จริงของผู้ก่อตั้งนิกาย On 02 Mar 14, By FanGzSmarT
Ch.10 - ก๊อดจุติ On 28 Feb 14, By FanGzSmarT
Ch.9 - ความสิ้นหวังของลูกชาย On 28 Feb 14, By FanGzSmarT
Ch.8 - ความขัดแย้งที่มากล้น On 27 Feb 14, By FanGzSmarT
Ch.7 - เกาะนักโทษแห่งความสิ้นหวัง On 27 Feb 14, By FanGzSmarT
Ch.6 - อดีตของโควโซว On 26 Feb 14, By FanGzSmarT
Ch.5 - ชายผู้รับรู้ถึงกลิ่นลามกที่ผิดปกติ On 26 Feb 14, By FanGzSmarT
Ch.4 - รักนายช่างอันร้อนแรง On 25 Feb 14, By FanGzSmarT
Ch.3 - นามนั้นคือโอซาว่า On 25 Feb 14, By FanGzSmarT
Ch.2 - โยนลงไปในเกียรุ ฮันโตว On 24 Feb 14, By FanGzSmarT
Ch.1 - การแก้แค้นของเค้าอยู่ที่ตัวฉัน On 24 Feb 14, By FanGzSmarTNEKOPOST.NET